13-11-2015

Virksomheder får stort udbytte af EU-projekter

Nye produkter, nye patenter og flere højtuddannede medarbejdere. En ny rapport viser klare fordele for virksomheder ved at gennemføre projekter med finansiering fra EU.

Styrelsen for Forskning og Innovation har for nylig undersøgt, hvad danske virksomheder har fået ud af at deltage i projekter med støtte fra EU’s forskningsprogrammer siden 2002 (FP6 og FP7).

Mest bemærkelsesværdigt er det, at næsten halvdelen af de adspurgte virksomheder har lanceret nye produkter eller serviceydelser som resultat af EU-projektet. Næsten lige så mange (46%) har ansat nye videnarbejdere i virksomheden, og næsten hver femte virksomhed svarer, at deltagelsen i EU-projektet har ført til nye patenter.

Viden, netværk og teknologi

Ifølge analysen betyder deltagelse i EU-projekter, at virksomhederne kan gennemføre udviklingsprojekter, som uden EU-støtte ikke ville være blevet til noget. Analysen viser desuden, at EU-projekter er med til at styrke virksomhedernes netværk, viden og teknologi blandt andet i kraft af samarbejde med forskningsinstitutioner.

Virksomheder, der har deltaget i FP6 og FP7, er eksporttunge, vokser hurtigt og ansætter mange videnarbejdere i forhold til andre virksomheder.

Muligheder i 2016-2017

EU-Kommissionen har for nylig offentliggjort rammerne for, hvordan EU vil give midler til europæiske virksomheder i 2016-2017 gennem programmet Horizon 2020. Programmet støtter virksomheder, forskere og andre inden for en række forskellige områder. Der er i alt 119 mia. kr. i puljen de næste to år – heraf forventer EU-Kommissionen, at de 15 mia. kr. går til virksomheder. Det er for eksempel planen, at over 2000 små og mellemstore virksomheder får penge fra det såkaldte SMV-instrument i Horizon 2020 til at udvikle nye produkter og serviceydelser. Udover Horizon 2020 er der flere andre programmer som for eksempel Eurostars.

Kontakt Det Syddanske EU-Kontor for nærmere information.

Læs om spændende EU-projekter

Det Syddanske EU-Kontor har samlet en række spændende eksempler på virksomheder, som bruger EU-støtte til innovation. Du kan læse virksomhederne fortælle i vores brochure.