18-01-2017

Overblik: Her får du de vigtigste pointer fra Europa-Kommissionens Vinterpakke

Europa-Kommissionen ønsker at skabe et mere integreret og energieffektivt el-marked, som skal styrke den grønne omstilling i EU. Vinterpakken er den største energipolitiske begivenhed i mange år og har fokus på vedvarende energi, energieffektivitet og energimarkedet.

EU skal i fremtiden være førende på energiområdet på globalt plan. Det er den overordnede målsætning i den længe ventede Vinterpakke, der karakteriserer en række nye lovforslag fra Europa-Kommissionen. Vinterpakken er den største energipolitiske begivenhed i EU i mange år. Pakken rummer en række forskellige lovforslag inden for områderne: energimarkedet, energieffektivitet og vedvarende energi. Derudover cementerer Vinterpakken Energiunionens tre prioriterede målsætninger for EU’s fremtidige energipolitik om forsyningssikkerhed, bæredygtighed og øget konkurrenceevne.

Det mest centrale lovforslag i Vinterpakken er et revideret direktiv for vedvarende energi. Direktivet skal sætte rammerne for, hvordan EU samlet når den fastsatte målsætning om, at 27 procent af al energiproduktion i 2030 skal komme fra vedvarende energikilder som vand-, vind- og solenergi.

Dansk Energi har samlet Vinterpakkens væsentligste prioriteter

Energiforbrugeren sættes i centrum

Europa-Kommissionens mål om, at EU skal være verdensførende inden for vedvarende energi, skal faciliteres af de otte lovgivningsforslag. Vinterpakken danner rammen for et forbedret energimarked, hvor forbrugeren sættes i centrum, hvor energiforbruget bliver nedbragt og hvor produktionen af vedvarende energi øges.

Forbrugerne får en aktiv rolle i fremtidens energimarkeder:

  • Fremover vil forbrugerne i hele EU få flere og bedre muligheder, når det kommer til valg af leverandører.
  • Samtidig er det meningen, at man som forbruger skal få adgang til mere pålidelige værktøjer til sammenligning af priser på energi.
  • Derudover skal det også være muligt for forbrugere at producere og sælge deres egen elektricitet.

Med andre ord skal lovgivningen være med til at facilitere en øget og bedre gennemsigtighed, der skal forbedre forbrugernes muligheder for at involvere sig aktivt i energisystemet.

Udover at sætte forbrugeren i centrum, indeholder Vinterpakken også tiltag, der skal være med til at fremskynde innovative produkter og ideer inden for renere energi og til renovering af bygninger i EU’s medlemslande. Pakken omfatter tiltag, som skal fremme både de private og offentlige investeringer samt konkurrenceevnen i den europæiske energiindustri.

Ren og bæredygtig energi som vækstdriver og jobskaber

Europa-Kommissionens lovforslag berører alle sektorer, der relaterer sig til produktionen af den rene og vedvarende energi, heriblandt forsknings- og innovationssektoren, industrien, byggeribranchen, finanssektoren og det digitale marked. Kommissionens forslag har til formål at vise, at renere energi bliver en vækstsektor, hvor der i fremtiden er mulighed for at tjene gode penge. Med dette mål har EU et godt udgangspunkt for at blive verdensleder inden for den vedvarende energi ved at skabe gode forhold for og benytte sig af de mange forskellige forsknings-, udviklings- og innovationspolitikker til at gøre overgangen til en konkret mulighed for det europæiske erhvervsliv.

Fra 2021 forventer kommissionen, at Vinterpakken årligt vil mobilisere op til 177 mia. euro i både offentlige og private investeringer og derved føre til en årlig stigning i BNP på op til 1 procent i løbet af de næste ti år. Desuden forventes det, at pakken skaber mere end 900.000 nye europæiske arbejdspladser.

Her finder du oversigten over Vinterpakkens mange dokumenter

Læs mere om reaktionerne på Vinterpakken her