24-10-2017

Ny konsulent inden for kvalificeret arbejdskraft og uddannelse

Det Syddanske EU-kontor i Bruxelles er stolte over at kunne byde Jens Bøgetoft Christensen velkommen som konsulent for det nye indsatsområde Kvalificeret Arbejdskraft og Uddannelse. 

Som led i den nye strategi for det syddanske EU kontor, der blev præsenteret i august 2017, er arbejdet med ”Kvalificeret arbejdskraft og uddannelse” nu blevet gjort til et strategisk indsatsområde. Det sker for at understøtte regionens og kommunernes indsats for at afhjælpe de udfordringer Region Syddanmark har med at skaffe og fastholde kvalificeret arbejdskraft og sikre den sociale inklusion.  

 

Til at styrke indsatsområdet har vi lige ansat Jens Bøgetoft Christensen, der sammen med Henriette Hansen og Jesper Vestergaard Hansen på kontoret i Odense, skal sikre, at vi får det fulde udbytte af de europæiske muligheder indenfor beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Det vil ske i tæt samarbejde med de øvrige indsatsområder og med særlig fokus på regionens styrkepositioner, såsom velfærdsteknologi og klima.

 

Jens har været hele “triple helixen” rundt fra uddannelsesinstitutioner og private virksomheder til erhvervsudvikling i kommuner med fokus på EU-projekter. Med mange års erfaring fra bl.a. SDU har han en betydelig indsigt i undervisningsområdet, fra undervisning og nye læringskoncepter til fag- og uddannelsesudvikling. Samtidig har han arbejdet med beskæftigelse og kvalificeret arbejdskraft fra den anden side af bordet i både virksomheder og erhvervsudviklingsregi.

 

Jeg er meget optaget af spørgsmålet om arbejdskraft og uddannelse, fordi det er grundlaget for al udvikling - uden kvalificeret arbejdskraft kommer vi ingen vegne. Og vi har presserende udfordringer, fra tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft og social inklusion af nye danskere, til mangel på faglærte og folk med kompetencer indenfor f.eks. IKT, robotteknologi og bæredygtigt byggeri for at nævne nogle få.”

 

Hvis vi skal udnytte de vækst- og udviklingsmuligheder vi lige nu har i regionen, kræver det en hurtig og målrettet indsats. Her kan vi i SDEO hjælpe med europæiske finansierings- og samarbejdsmuligheder. Det handler specielt om:

 

Flere med i arbejdsstyrken. Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft og integration af mennesker langt fra arbejdsmarkedet.

 

Dygtige til det rigtige. Flere skal have en uddannelse, og vi skal løbende udvikle og tilpasse vores kvalifikationer og undervisningsformer, så de matcher arbejdsmarkedet. Vi skal ikke alene være dygtige, men dygtige til de rigtige ting. 

 

Det er helt sikkert en stor opgave, der kalder på både nytænkning og samarbejde på tværs af mange forskellige aktører, og ofte skal vi finde svarene på tværs af fagligheder og arbejdsområder. Her har mange af os i regionen allerede gode erfaringer med designmetoder, brugerinddragelse og samskabelse, så det bliver sikkert også en del af metode-værktøjskassen når vi skal udvikle projekter og finde løsninger på de udfordringer, vi står overfor her.

 

  

 

Et europæisk perspektiv

 

Når det handler om arbejdskraft og uddannelse, kan et europæisk perspektiv ikke kun bidrage med tiltrækning af kvalificeret europæiske arbejdskraft, men også med en mere europæisk orienteret arbejdsstyrke. International erfaring og interkulturelle kompetencer er helt afgørende for en øget internationalisering af virksomhederne i regionen. Fra det Syddanske EU-kontor midt i Europa vil vi derfor bringe det europæiske perspektiv ind i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen og være med til at sikre, at vi får større gavn af arbejdskraftens fri bevægelighed - ikke kun som arbejdskraft, men som en kilde til internationalisering og dermed vækst.

 

Jeg glæder mig til, sammen med mine nye kolleger, at sætte ekstra fokus på området og få udviklet projekter sammen med vores mange partnere derhjemme i bl.a. kommuner, erhvervsfremmeaktører, uddannelsesinstitutioner og virksomheder

 

Har du idéer til projekter, eller vil du gerne høre mere om indsatsområdet ”kvalificeret arbejdskraft og uddannelse”, er du velkommen til at kontakte Jens.