10-10-2017

Vardes demensvenlige byrum på nordisk konference

Varde Kommune og Det Syddanske EU-Kontor var med til konferencen Nordic Edge i Stavanger, som handlede om innovative løsninger på udfordringer, som mange byer og samfund står over for.

Trods stormvejr fandt over 4000 deltagere fra hele verden frem til konferencen Nordic Edge Expo i Stavanger i Norge, der blev afholdt i forrige uge.

Ole Aasmoe fra Varde Kommune var også med – både for at lære fra sig og for at få nye tips og tricks med hjem til den vestjyske kommune. På Nordic Expo bidrog han blandt andet med et oplæg om koblingen mellem Smart Cities og sundhed. Her præsenterede han et initiativ omkring demensvenlige byrum, som Varde Kommune arbejder med.

- Konferencen var en god mulighed for at påvirke de diskussioner og den kontekst, som aktørerne omkring smarte og innovative byer - Smart Cities –  tager afsæt i, fortæller han.

Aktivere frem for at afhjælpe
Ole Aasmoe mener ikke, at arbejdet med Smart Cities alene skal handle om at løse problemer her og nu. Arbejdet handler først og fremmest om, hvordan man kan blive god til at planlægge og understøtte borgernes muligheder. Han fortæller:

- Til konferencen mødte jeg mange interessante aktører, både repræsentanter for leverandører og videnspersoner, som blev fanget af Vardes måde at se tingene på, så jeg oplevede en stor opbakning og interesse for vores koncept, der handler om at udvikle og tilpasse løsninger, der kan og vil indgå i en helhed.

Demensvenlige byrum
EU-konsulent Allan Nordby Ottesen fra Det Syddanske EU-Kontor var også med på konferencen, og fortæller:

- Byudvikling med fokus på sundhed og velfærd er på vej frem på EU-dagsordenen. Varde Kommune har et helt konkret eksempel på dette med deres initiativ demensvenlige byrum. Det sender et stærkt signal at deltage i en stor international konference som Nordic Edge Expo og kunne fortælle om et initiativ, der snart skal realiseres. Det sætter sig i baghovedet på mange deltagere, og nu ved de, at de kan skele til Varde Kommune, hvis de selv vil arbejde med demensvenlige byrum.

Vigtigt med gode relationer
Allan Nordby Ottesen, der arbejder med Sundhed- og Velfærdsinnovation, fortæller videre, at der er flere fordele ved at deltage i en international konference som Nordic Edge Expo.

- Opmærksomhed for Varde Kommune er et vigtigt parameter, men det vigtigste er nok at opbygge nogle gode relationer til andre aktører rundt om i Europa. Udgangspunktet for Det Syddanske EU-Kontor har således været at deltage i workshoppen med netværket CORAL (The Community of Regions for Assisted Living). Her kender mange deltagere hinanden og har stærke relationer, så vidensdelingen fører ofte til andre aktiviteter fx projektudvikling. Det er vigtigt for Det Syddanske EU-kontor at koble det stærke engagent i CORAL med syddanske aktørers behov, interesser og initiativer, og det lykkedes heldigvis rigtig godt på Nordic Edge Expo.

Læs mere om Nordic Expo eller se på Stavangerregionens Europakontors hjemmeside alle præsentationerne fra workshoppen, som Varde Kommune deltog i.