27-06-2017

Varde Kommune: ”Før tog vi til Brønderslev – nu tager vi til Bruxelles”

Gennem workshops, projektansøgninger og senest en studietur til Bruxelles har Varde Kommune over det seneste år arbejdet med en strategisk indsats, der skal gøre kommunen mere international. Det er ganske enkelt nødvendigt, hvis Varde skal klare sig fremover, siger kommunens kommunaldirektør.

Mange kender Varde Kommune som en attraktiv turistdestination med vadehav, Vesterhavet, sommerhuse og naturnære oplevelser. Færre kender måske den vestjyske kommune som et sted, der er spækket med EU-projekter, men den opfattelse skal en ny, strategisk indsats, som kommunen har søsat i samarbejde med Det Syddanske EU-Kontor, ændre på. Det fortæller kommunaldirektør Mogens Pedersen fra Varde Kommune, der sammen med resten af kommunens direktion har været en del af et forløb, som skal give medarbejderne ny viden om EU’s støtteprogrammer, projektskrivning og partnerskaber på tværs af landegrænser.

Tema: Varde, vadehav og videbegær

- Vi har valgt at øge vores internationale fokus med udgangspunkt i den udviklingsproces, vi samarbejder med Det Syddanske EU-Kontor om. Det betyder, at vi både fysisk og mentalt gør noget andet end vi plejer. Før tog vi måske til Brønderslev for at få inspiration – nu tager vi til Bruxelles, fortæller Mogens Pedersen.

De tre vigtigste grunde til, at Varde Kommune vil arbejde internationalt, er ifølge Mogens Pedersen

  1. Konkurrence: Det er ganske enkelt nødvendigt – vi er nød til at have et større udsyn, hvis vi skal klare os som kommune fremover
  2. HR: Vi mener, at det vil gøre det lettere for os at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Varde fremover, hvis vi arbejder internationalt. Udsyn og internationale muligheder er noget, der tiltaler mange af de medarbejdergrupper, vi ønsker at hente til kommunen     
  3. Virksomheder: Vi har en stor grad af import til kommunens virksomheder, der fx er dygtige til at arbejde med turister. Men vi kan omvendt blive endnu bedre til at sende vores kompetencer udover den danske grænse, så vi også får igangsat samarbejde med andre regioner, byer og lande. Planen er, at vi skal se mere mod mulighederne i Europa – men vi vil også gerne udover de grænser, hvis det giver mening.

Fra lokal kontekst til europæiske projekter
En af dem, der har været med til at sætte skub i det internationale arbejde i Varde Kommune, er Cathrine Holm Frandsen fra Det Syddanske EU-Kontor, der arbejder med internationalisering i syddanske kommuner. Sammen med sin kollega Henriette Hansen, har hun hjulpet Varde Kommune på vej – en proces der tog sin begyndelse i 2016.

- Det hele startede med et indledende møde med direktionen i Varde. Her satte vi rammen for den workshop, som direktionen og nøglemedarbejdere efterfølgende gennemførte i oktober sidste år. Her fik vi kortlagt og analyseret Varde Kommunes udviklingsstrategi, og kommunens medarbejdere udpegede tre projektemner, der både kan fungere i den lokale kontekst, men som også indeholder det, der kan kaldes europæisk merværdi – det, at en lokal idé kan skabe vækst og værdi andre steder i Europa, fortæller Cathrine Holm Frandsen.

Det Syddanske EU-Kontors koncept for kommuner

SHINE i Varde
I forlængelse af de første aktiviteter i 2016 har Varde Kommune medvirket i tre projektansøgninger til EU’s programmer. En af projektansøgningerne – SHINE – handler om sundhed for børn, og er et projekt som Henriette Hansen fra Det Syddanske EU-Kontors team for Sundhed & Velfærd er med til at udvikle. Hun fortæller:

- SHINE er et projekt, der fokuserer på overvægt blandt børn og unge. Sammen med SDU, som er lead partner på projektet, deltager både OUH, UC SYD og Varde kommune i SHINE, og Varde kommune er med som testkommune. I EU-projekter er det vigtigt at have et ”Real Life”-aspekt med, så det, der udvikles i projektet, får de bedste muligheder for at leve videre efter projektets afslutning. Det er netop det aspekt som Varde Kommune, sammen med syv andre test sites, skal sikre i projektet. Varde Kommune vil bruge deres deltagelse i SHINE til at sikre en mere sammenhængende og integreret sundhedsfremme indsats overfor børn og unge, fortæller Henriette Hansen.

Sundhed, natur og turisme
Ifølge kommunaldirektør Mogens Pedersen er det hensigten, at Varde Kommunens internationale strategi skal godkendes af de lokale politikere, så de ligeledes bliver en aktiv del af det internationale tankesæt, der primært kommer til at handle om tre definerede kerneområder; sundhed, natur og turisme.

- Man kan sige, at vi har fået destilleret vores fokusområder i samarbejdet med Det Syddanske EU-Kontor. Det er ikke vores mål, at vi forandrer vores kerneopgave – den er sådan set den samme. Men det er vores vurdering, at EU-projekter og innovative, internationale samarbejder kan udvikle vores kommune yderligere og på nye måder, fortæller Mogens Pedersen, der ikke regner med, at der skal bruges en masse ekstra midler og medarbejdertimer på det internationale arbejde.

- Idéen er, at vi tænker det internationale aspekt ind i vores daglige arbejde. Det skal ikke ses som en ny arbejdsopgave, men snarere et nyt værktøj, der kan være med til at gøre den eksisterende opgaveløsning endnu bedre, fortæller han.

Studietur til Bruxelles
Seneste led i Varde Kommunes internationaliseringsproces var en studietur til Bruxelles, som kommunens direktion og nøglemedarbejdere gennemførte i midten af juni. Her besøgte de bl.a. Dansk Erhverv, LIFE-programmet og Europa-Kommissionens generaldirektorater for Miljø og for Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion.

- Jeg vil kalde turen en reel øjenåbner. En ting var flere gode introduktioner til støtteprogrammerne og EU’s institutioner – det var lærerigt. En anden var oplevelsen af, at vi faktisk har en reel mulighed for at byde ind med vores interesser til udmøntningen af EU’s programmer. Det kom faktisk bag på mig, at vi har direkte adgang til beslutningstagerne og forvaltningen omkring dem, fortæller Mogens Pedersen, der oplyser, at Varde Kommune allerede er ved at booke en returbillet til Bruxelles i oktober 2017.

- Vi tager til European Week of Regions and Cities i år – og også næste år, hvor vi regner med at være værter for et arrangement i Bruxelles. Tanken er, at vi vil etablere et netværk for yderkommuner, der har de samme udfordringer og muligheder som os. Og her har vi allerede kikkerten vendt mod flere forskellige aktører fra Europa, som vi kan samarbejde med. Det gælder fx folk fra Irland. Så planen er, at vi præsenterer et nyt, internationalt netværk i Bruxelles i 2018, slutter Mogens Pedersen.