09-04-2015

Vær med til fremme grøn transport og mobilitet!

Interreg Nordsø-programmet støtter projekter inden for bæredygtig transport. Der er deadline 30. juni.

Med det nye Interreg Nordsø-program har syddanske aktører mulighed for at projektsamarbejde med partnere fra lande omkring Nordsøen omkring grøn transport og mobilitet. Og der er nok at komme efter for både offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner. Som noget nyt kan også små og mellemstore virksomheder deltage i projekter!

Ansøgningerne kan indsendes mellem den 27. april og 30. juni 2015. EU giver et tilskud på 50 procent.

Nordsø-landenes økonomier er afhængige af godstransport og arbejdstageres mobilitet, hvilket i mange år har betydet lastbiler til gods og biler til mennesker. Disse transportformer benytter stadig i overvejende grad fossile brændstoffer. Det giver grund til bekymring i forhold til brændstofforsyningen på langt sigt. Endnu vigtigere er det dog, at en bekymrende andel af CO2-udledningen i EU kommer fra transport. Derudover har de traditionelle vejtransportformer også negative konsekvenser i form af støj, partikelforurening, overbelastning af vejnettet og risiko for ulykker. 

Her skal projekter under Interreg Nordsø-programmet demonstrere hvor grønne brændstoffer kan erstatte de fossile samt hvor og hvordan alternative løsninger med fordel kan tages i brug. 


Projekter under Interreg Nordsø-programmet

Transport og mobilitet ligger under prioritet 4 i Nordsø-programmet. Der gives støtte til to slags projekter:

                - Projekter, der udvikler og demonstrerer og/eller forbedrer transport- og logistikløsninger i forhold til at flytte                         godstransport væk fra veje.

Her er formålet:

 • At demonstrere nye gods- og logistik-løsninger samt forøge antallet af brugere
 • At reducere brugen af vejnettet i godstransporten
 • At promovere integrerede logistik-løsninger på tværs af forskellige transportformer. 

             
               - Projekter, der stimulerer markedsdelen og anvendelsen af grøn transport som løsning for regional gods- og                          persontransport.  

Her er formålet:

 • At demonstrere potentialet i de løsninger, der allerede er tilgængelige. Det gælder blandt andet brug af delebiler, multifunktionelle køretøjer og alternative brændstoffer til offentlig transport i byer og godsdistribution.
 • At fortsætte promoveringen og udbredelsen af alternative brændstoffer til private bilejere.
 • At udvikle initiativer og regler, der ændrer befolkningens adfærd, og reducerer brugen af traditionelle former for transport, hvorved sundere og mere miljørigtige transportformer promoveres.

 

Hvilke aktiviteter er støtteberettigede?

Projekter skal have en klar relevans for hele Nordsø-regionen og skal være Nordsø-specifikke. Samtidig skal projekterne have en klart defineret værdi af transnationalt samarbejde. Dette garanteres blandt andet ved krav om partnere fra tre lande.

  

Glem ikke at orientere jer i HORIZON2020!

Under transportarbejdsprogrammet i Horizon2020 har følgende seks indkaldelser deadline den 15. oktober 2015:


Mobility for Growth

 • MG-3.6b-2015: Safe and connected automation in road transport Coordination and Support Action
 • MG-5.5b-2015: Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and urban transport and mobility Coordination and Support Action
 • MG-8.4b-2015: Smart governance, network resilience and streamlined delivery of infrastructure innovation 1) Research and Innovation Actions, 2) Innovation Actions, 3) Coordination and Support Actions
 • MG-8.3-2015: Facilitating market take up of innovative transport infrastructure solutions Public Procurement of Innovative Solutions Cofund

 

Green Vehicles

 • GV-6-2015: Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimized emission Innovation Actions
 • GV-8-2015: Electric vehicles’s enhanced performance and integration into the transport system and the grid Research and Innovation Actions

 

Læs mere på Participant portal.

Læs mere om Interreg Nordsø-programmet her og her.

 

Kontakt EU-konsulent, Cathrine Holm-Frandsen, for at høre mere. Cathrine sidder til daglig med Energi og Transport, og internationale kommuner.