10-10-2017

Syddanske erhvervsaktører på studietur til EU’s hovedstad

Væksthus Syddanmark og Udvikling Fyn var i sidste uge på studietur i Bruxelles for at øge kendskabet til, hvordan regionens virksomheder kan få mest ud af mulighederne i EU’s støtteprogrammer.

Tirsdag i sidste uge landede Væksthus Syddanmark og Udvikling Fyn med morgenflyveren i Bruxelles. Over to dage havde gruppen af syddanske erhvervsfremmeaktører mulighed for at suge så meget viden om EU til sig som muligt. Udover en række møder med Det Syddanske EU-Kontor var de blandt andet til en konference i Europa-Kommissionen om industriel innovation og på en guidet rundvisning i Europa-Parlamentet.

Jani Lykke Methmann, direktør for Væksthus Syddanmark, var en af deltagerne på studieturen. Hun fortæller, at hun har fået større indsigt i EU’s arbejde, særligt omkring den digitale omstilling. Ifølge hende gælder det fx hvilke programmer og indkaldelser, der kan være interessante for syddanske virksomheder.

- Vi er blevet bekræftet i, at vi i Danmark er godt med på de forskellige initiativer inden for det digitale, og at den retning, som vi har sat for Væksthus Syddanmark, stemmer rigtig godt overens med den retning, som EU følger.

Styrket syddansk samarbejde
Udover at få et indblik i EU’s programmer blev dagene i Belgien brugt på at skabe et endnu tættere samarbejde mellem Væksthus Syddanmark, Udvikling Fyn og Det Syddanske EU-Kontor.

EU-konsulent Else Dyekjær Mejer fra teamet Erhverv & Innovation fortæller, at besøget har været meget konstruktivt og været med til at styrke båndet mellem organisationerne:

- Væksthus Syddanmark og de fire syddanske Business Regions, herunder Udvikling Fyn, er utrolig vigtige samarbejdspartnere for os, da de er vores forlængede arm hjemme i Region Syddanmark. Deres studietur herned har stor betydning, da den er med til at øge vores samarbejde, så vi sammen kan levere en endnu bedre service til de syddanske aktører, fortæller Else Dyekjær Mejer.

Jani Lykke Methmann understøtter, at det har været godt at have tid til at være sammen og tid til at tale om, hvordan organisationerne sammen kan sørge for, at syddanske virksomheder kan få flest mulige projekter igennem det europæiske støttesystem. Hun forklarer:

- Vi er alle meget centrale spillere for hinanden og uanset hvem af os, de enkelte virksomheder henvender sig til, kan vi hurtigt få koordineret internt, så virksomheden hurtigst muligt ender i hænderne på den rette rådgiver. Vi skal sikre, at den enkelte virksomhed får alt den hjælp, de kan få, både regionalt, nationalt og i EU-perspektiv. Det er tydeligt, vi har et tæt samarbejde med Det Syddanske EU-Kontor og de fire syddanske Business Regions, hvoraf Udvikling Fyn er den ene. Vores forskellige roller og topprioriteter understøtter og styrker hinanden.

På baggrund af turen til Bruxelles vil Væksthus Syddanmark fremadrettet arbejde endnu mere med at promovere mulighederne i EU og demonstrere den sammenhæng, der er i erhvervsfremmesystemet, og hvad der reelt kommer ud af det ved blandt andet at måle, hvor mange virksomheder der får bevillinger, slutter Jani Lykke Methmann.

En studietur til Bruxelles kan altså være en god mulighed for syddanske aktører til at styrke indsigten i EU, og hvilke støttemuligheder det kan give.

Kontakt Det Syddanske EU-Kontors konsulent inden for dit fagområde, hvis din syddanske organisation planlægger en tur til Bruxelles, og gerne vil vide mere om jeres muligheder i EU.