20-11-2017

Udvikl din by med et koncept, der virker!

I denne ansøgningsrunde af URBACT-programmet er det muligt at blive en del af 25 Transfer Networks, hvor man implementerer et allerede udviklet og succesfuldt testet koncept fra en anden europæisk by.

URBACT er et program, der giver byer og kommuner mulighed for på tværs af EU at samarbejde, erfaringsudveksle og udvikle fælles løsninger for at fremme bæredygtig byudvikling. I en totrinsraket blev 97 byprojekter fra forskellige europæiske lande godkendt i juli måned i år til at være såkaldte Good Practices. Det er byer, der succesfuldt har udviklet en løsning på en fælles europæisk udfordring, og derfor kan deres metode blive forsøgt implementeret i andre byer. Som andet trin i raketten ønsker URBACT-programmet nu at finansiere 25 Transfer Networks, hvor man med EU-støtte og ekspertbistand overfører den gode løsning på andre byer rundt omkring i EU.  Alle byer uanset størrelse kan søge om at blive en del af et Transfer Network, og hvert netværk kan få tildelt op til ca. 4,4 millioner kroner til netværksaktiviteter. Som syddansk by eller kommune er det derfor en unik mulighed for at arbejde sammen med andre europæiske byer om bæredygtige løsninger og få støtte til at implementere et koncept, der allerede er vellykket afprøvet.

 

Lær af de gode – i egen lokale kontekst

I URBACT arbejder man ikke med best practice, men good practice for at åbne op for, at en praksis kan bruges i forskellige kontekster. Fokus i denne Transfer Network-indkaldelse er at give byer mulighed for at tilpasse og genbruge projekter fra de godkendte Good Practice-byer til at forbedre deres integrerede bypolitikker og implementeringen af dem.

EU giver støtte til netværksaktiviteterne og vejledning om implementeringen. Det vil sige, at man som en del af et Transfer Network vil få dækket sine rejseomkostninger, når der er netværksmøde, og vil få tilkoblet en ekspert, der yder implementeringsrådgivning. Netværket stiller et koncept til rådighed, men det er vigtigt at projektet implementeres på lokalt plan og i tæt samarbejde med lokale aktører. Derfor vil en del af netværket også bestå i at høste nye lokale erfaringer og dele disse i netværket. 

 

Projekterne dækker en bred vifte af emner fx klimatilpasning, inddragelse af migranter og digital innovation, så der er god mulighed for at finde et projekt, der matcher den udfordring man selv står med. I URBACTs database er projekterne organiseret i en række emner under temaerne integreret byudvikling, inklusion, ledelse, økonomi og miljø, så det er nemt at søge efter specifikke projekter eller bladre igennem dem og blive inspireret.

 

Formelle faser

Ansøgningen til programmet foregår i to faser. I fase 1 ansøger to byer under netværksledelse af én af de 97 byer om at blive et Transfer Network. Hvis godkendelse har man de næste 6 måneder til at finde flere byer, så man når op på 5-8 byer i alt. I anden fase udarbejder man også en implementeringsstrategi og ansætter en relevant ekspert.

Deadline for indsendelse af første fase ansøgning er den 10. januar 2018 kl. 15:00.

Forventet deadline for anden fase er oktober 2018.

 

Mere info og projekteksempler

Du kan søge i de 97 projekter her, hvor der i hvert enkelt er kontaktinformationer på projektlederen. Du er også velkommen til at kontakte EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til at finde et projekt, der passer til en by i din kommune.

I det følgende er der eksempler på projekter, der kan have interesse for syddanske kommuner:

  • Afbefolkning: Altena i Tyskland oplevede befolkningsnedgang i mange år, og besluttede sig derfor at ændre deres strategisk mål. Kommunen ændrede sine prioriteter og implementerede forskellige handlinger i tæt samarbejde med indbyggerne, og oplevede i 2015 for første gang befolkningsvækst siden 1970’erne.
  • Frivillighed: Kommunen Athienou i Grækenland bruger frivillige til at forbinde mennesker og services inden for fire forskellige programmer: Ældre, samfundshjælp og underholdning, børnepasning og social velfærdsstøtte. Aktiviteterne forbinder forskellige generationer og giver direkte og konkret hjælp til dem, der har mest brug for det.
  • Cirkulærøkonomi og genbrug: I Santiago de Compostela i Spanien har man udviklet multimedieplatformen Tropa Verde, som opfordrer borgerne til miljøvenlig opførsel. Ved hjælp af en spilbaseret webplatform kan borgere vinde genbrugskuponer og bytte dem til gaver eller rabatter hos lokale forhandlere.
  • Et dansk eksempel i forhold til arbejdsmarkedet: I Aarhus har de kørt et toårigt pilotprojekt, hvor 100 langtidsarbejdsløse har fået op til 50.000 kr. i legat til at hjælpe dem med at få eller skabe et job. Den enkelte er altså selv ansvarlig for, hvordan penge er brugt og på hvad. Det har givet en stor tilfredshed hos deltagerne, der har følt større ansvar og kontrol over deres eget liv.

 

Få mere information om programmet, og hvordan man ansøger her, eller læs hele indkaldelsen her.