01-07-2015

Universiteter satser på EU-repræsentation

Flere end 100 europæiske universiteter har, lige som Syddansk Universitet, en repræsentation i Bruxelles. Information, indflydelse, netværk og flere forskningsmidler er nogle af de vigtigste motiver for universiteterne. Det viser en ny analyse af universiteters repræsentation.

Error loading MacroEngine script (file: Medarbejderinfo.cshtml)

Flere og flere universiteter etablerer repræsentationer i Bruxelles. Det gør de fordi tilstedeværelse i Bruxelles skaber større synlighed omkring universiteterne, universiteterne komme tættere på europæiske netværk og partnere hvilket letter processen med at søge EU-midler og universitetet kan øge deres indflydelse i EU.

Det er nogle af konklusionerne fra en analyse, som Det Syddanske EU- Kontor har lavet i samarbejde med hovedstadens EU-kontor, creoDK, af europæiske universiteters repræsentation i Bruxelles.

Der ikke tidligere lavet undersøgelser over, hvordan universiteterne etablerer sig i Bruxelles og hvilke udfordringer universiteterne efterfølgende har. Undersøgelsen, som bygger på grundig research og interviews, opdeler universiteternes repræsentation i fire forskellige typer afhængig af deres tilknytning til andre universitetskontorer og Bruxelles.

Her fremgår det blandt andet, at Syddansk Universitets repræsentation er af typen ”Bureau”, som karakteriseres ved, at universitetet får et allerede eksisterende EU-kontor, SDEO, til at repræsentere universitet. Derved kan universitetet drage nytte af de kontakter og det netværk, kontoret allerede har.

Effekter

Analysen peger på, at en repræsentation i Bruxelles kan hjælpe universitetet med information om Horizon 2020, indflydelse på udformningen af Horizon 2020 for på den måde at opnå større muligheder for at få midler fra Horizon 2020. 

Selv om vi stadig er i de tidlige faser af Horizon 2020, så er der faktisk tal, som peger på, at indsatsen betaler sig. I det første år af Horizon 2020 (2014) fik de universiteter, som har repræsentation i Bruxelles, i gennemsnit 3,6 mio. euro af forskningsmidlerne. Det skal holdes op mod, at universiteter uden lobbyister kun modtog 1,4 mio. euro.

Udfordringer

Dog er der også udfordringer med at få en universitetsrepræsentation til at fungere efter hensigten. De interviews der blev fortaget viser, at en af de største udfordringer i den forbindelse er forholdet til universitetet i hjemlandet. Den fysiske afstand kan gøre kommunikation vanskelig og dermed repræsentationen mindre effektfuld. 
Derudover er der også mange universiteter der etablerer en repræsentation i Bruxelles uden at fastlægge retningslinjer og målsætning. 
Derfor peger undersøgelsen på nogle gode råd i forbindelse med universitetsrepræsentation: Definér klare mål for repræsentationen i Bruxelles og organisér universitetet hjemme i forhold til aktiviteterne i Bruxelles, sådan at de to aktører ikke arbejder i hver sin retning.