18-01-2017

UC SYD overtager internationalt sundhedsnetværk

SHE-netværket har flyttet sit sekretariat fra Holland til Haderslev. Fremover skal UC SYD varetage organiseringen af netværket, der promoverer sundhed i skoler på tværs af 45 lande.

UC SYDs afdeling i Haderslev skal fremover varetage sekretariatsfunktionen i SHE-netværket – Schools for Health in Europe. Den danske professionshøjskole overtager funktionen fra en virksomhed i Amsterdam, og UC SYD skal fremover være bindeled mellem de 45 medlemslandes arbejde med sundhed i grundskolen.   

International dimension
Fra UC SYDs Videnscenter for Sundhedsfremme er Jesper Von Seelen, lektor og ph.d., og chefkonsulent Anette Schultz, begge ankerpersoner bag det danske sekretariat.

- Gennem vores funktion som bindeled mellem medlemslandene, får vi hos UC SYD en unik indgang til en lang række internationale kompetencer, når det gælder arbejde med sundhed i skolevæsnet, fortæller Jesper Von Seelen og fortsætter,

- Vi kommer også tættere på en vigtig organisation som WHO, der i øjeblikket arbejder på en deklaration om sundhed i undervisning. Her er SHE-netværket nævnt eksplicit, og de enkelte medlemslande i WHO skriver under på, at de fremover vil understøtte netværket lokalt. Det er jo fantastisk, at vores arbejde er prioriteret på det højeste sundhedspolitiske niveau, fortæller Jesper Von Seelen.

Vigtig viden på tværs af grænser
UC SYD har fået støtte fra EU’s Sundhedsprogram til arbejdet med sekretariatsfunktionen. Undervejs i ansøgningsfasen har Henriette Hansen, EU-konsulent ved Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles, hjulpet UC SYD. Hun ser masser af muligheder i det danske arbejde med SHE-netværket.

- Det er et enormt løft ind på den europæiske scene for UC SYD at være blevet sekretariat for SHE-netværket. De har allerede deltaget i mange EU-projekter indenfor sundhedsfremme, men at de også er blevet leder af dette netværk, åbner mange flere muligheder for at komme med i EU-projekter på et endnu bedre fagligt niveau. Det vil helt givet skabe en positiv sneboldeffekt, fortæller Henriette Hansen.  

Jesper Von Seelen fremhæver også SHE-netværket som en indgang til nye projekter for UC SYD. Og så håber han på, at den syddanske professionshøjskole også kan lære andre lande noget om arbejde med sundhedsfremme.

- I Skandinavien går sundhed og undervisning fint i spænd – vi er fx den danske folkeskoles fokus på krop, sundhed, digital mobning og fysisk aktivitet som et led i læringen. Sådan er det ikke nødvendigvis i andre lande, og vi håber derfor også, at vi kan være med til at udbrede vores erfaringer til de andre medlemslande i og udenfor Europa, slutter han.

Fakta:

  • SHE – Schools for Health in Europe – er et netværk, der understøtter lærere, forskere og politikere i udveksling af viden, praksis og projekter om sundhed blandt børn og unge.
  • SHE netværket har eksisteret siden 1992
  • Fra august 2016 og frem varetager UC SYD sekretariatsfunktionen i netværket
  • SHE består af nationale koordinatorer fra 45 lande – primært fra Europa, men også fra Mellemøsten og Centralasien. 
  • UC Syddanmark har fået 2 mio. kroner i tilskud fra EU til arbejdet med sekretariatsdriften af SHE-netværket. Det Syddanske EU-Kontor har bistået UC SYD i ansøgningsprocessen.
  • Du kan læse mere om SHE på www.schools-for-health.eu 45 nationale koordinatorer I EU – europæiske og centralasiatiske