07-12-2016

Topkarakter til syddansk arbejde med sund og aktiv aldring

I Syddanmark arbejder en række offentlige og private aktører sammen om innovative løsninger til et sundt og aktivt liv for ældre medborgere. Den indsats er netop blevet blåstemplet af EU-Kommissionen, der giver Syddanmark topkarakter i ny vurdering.

Sammen med Catalonien, Nordirland og fem andre europæiske regioner er Syddanmark blevet tildelt topkarakteren 4 og status som et såkaldt Reference Site. Det sker gennem EIP on AHA, der er Europa-Kommissionens innovationspartnerskab for sund og aktiv aldring. Det er andre europæiske regioner og Kommissionen, der gennem partnerskabet har vurderet det syddanske arbejde, og her er regionen vurderet helt i top, når det gælder sundheds- og velfærdsteknologi, nye serviceløsninger og andet, der gør det lettere og bedre at blive gammel i Danmark og Europa.

Fælles om bedre løsninger
Status som Reference Site dækker over et kompetent netværk, der samler kommuner, hospitaler, virksomheder, forskningsinstitutioner og lokalsamfundet i arbejdet mod bedre løsninger til ældre medborgere. Titlen er tildelt efter kategorierne 1-4, hvor 4 er bedst, og her er Syddanmark blandt de otte ledende europæiske regioner, der scorer helt i top. I alt er 72 regioner blevet tildelt titlen som reference site indenfor de fire karakterniveauer – ud af i alt 200 ansøgere.

Patient@Home: Færre indlæggelser
Et eksempel på Syddanmarks arbejde med sund og aktiv aldring er Patient@Home, der er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt. Her bliver patienter, sundhedspersonale, private virksomheder og forskningsinstitutioner samlet i et samarbejde om nye produkter, der skal reducere antallet af indlæggelser på de danske hospitaler.

Ingen dyb tallerken
Henriette Hansen er EU-konsulent i Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles. Hun har været en del af den ansøgningsproces, der er gået forud for tildelingen af titlen som Reference Site til Syddanmark.

”EU prioriterer innovation og udvikling, der står på skuldrene af den viden, vi allerede har. Vi skal derfor ikke opfinde den dybe tallerken hver gang, men bruge den viden, vi besidder, endnu bedre. Det skal vi for at få nye idéer til, hvordan vi kan gøre livet nemmere og bedre for ældre medborgere i fremtiden. Med status som Reference Site har vi i Syddanmark fået europæisk anerkendelse for, at vi gør tingene rigtig godt,”, fortæller Henriette Hansen og fortsætter,

”Blandt de syv andre regioner, der har fået topkarakter, kan vi se, at flere er engagerede i netværk, vi også er en del af. Det gælder bl.a. vores engagement i CORAL og EUREGHA, der begge er europæiske netværk med fokus på sundhed og aktiv aldring. Det tolker jeg som endnu et tegn på, at Syddanmark har de rigtige samarbejdspartnere og de rigtige prioriteter, når vi skal udvikle robotter, services eller metoder, der gavner ældre medborgeres mulighed for at klare sig selv og leve længere og bedre”, slutter Henriette Hansen.

Workshop i september
Som en del af Region Syddanmarks engagement i innovationspartnerskaber, afholder SDEO i samarbejde med de andre danske EU-kontorer i Bruxelles en række upscaling workshops i 2016. Her deler regionale og lokale aktører fra forskellige steder i Europa gode erfaringer om praksisser indenfor sund og aktiv aldring - og især viden om hvordan man opnå succesfuld implementering. Den næste workshop finder sted den 15. september i Bruxelles og aktører fra Region Syddanmark er meget velkomne til at deltage.

Program for workshop den 15. september 2016

Samlet introduktion til upscaling workshops

Program for workshoppen, der blev afholdt i juni 2016

Den officielle præsentation af Syddanmark som 4-stjernet Reference Site sker ved et arrangement i Bruxelles i december 2016. 

I oktober 2016 kan du møde en række af de aktører, der arbejder med sund og aktiv aldring og sundheds- og velfærdsteknologi i Europa, når dørene bliver slået op til den internationale konference WHINN 2016. WHINN står for Week of Health and Innovation, og er uge med oplæg, workshops, matchmaking og mere. Konferencen løber fra den 4. til den 7. oktober, hvor du blandt mange andre kan møde Det Syddanske EU-Kontor, der står for tre forskellige arrangementer