28-06-2017

Tema: Hvorfor skal vi fokusere på kultur?

Design, film og en fælles historie. Kultur dækker i dag over mange ting, og både i syddanske kommuner, i Region Syddanmark og i Europa-Kommissionen er der fokus på, at kultur spiller en væsentlig rolle i et velfungerende samfund i vækst. 

Kultur er limen, der binder samfundet sammen. Sådan siger i hvert fald Lisbet Holten Lambert, der er kulturchef i Kolding Kommune. I kommunens kulturpolitik er borgerne blevet inddraget, og for dem er en vigtig pointe, at kultur betyder fællesskab:

-  Kultur kan handle om demokratisk engagement, altså simpelthen om at borgerne tager del i samfundet, men det kan også handle om fælles underholdning, kunst, erhverv og turisme, forklarer Lisbet Holten Lambert.

En af de ting, de særligt arbejder med i Kolding Kommune, er design. Under sloganet ’Vi designer livet’, har kommunen lagt en vision, som går på tværs af flere sektorer.

- Design handler både om fysisk formgivning, hvor arkitekter eksempelvis arbejder med at gøre byen smukkere, men design handler også om processor, hvor vi inddrager borgerne, og identificerer de behov, de har. Det handler alt sammen om at skabe et dejligt sted at bo, forklarer Lisbet Holten Lambert.

Kultur skal skabe stolthed
I Region Syddanmark indgår kultur som et fokuspunkt i regionens og Vækstforums fælles udviklingsstrategi og her går samme tankegang igen:

- Region Syddanmark fokuserer på kultur, fordi kultur skaber aktivitet og liv, og liv skaber vækst, fordi mennesker gerne vil bo, leve og tage på ferie, der hvor udbuddet af aktiviteter er stort. Vi vil gerne sikre, at vores borgere har gode oplevelser af høj kvalitet, eksempelvis en festival eller spændende formidling på vores museer, som de kan føle stolthed over at vise frem, fortæller Lotte Rosing Videbæk, der er udviklingskonsulent i Region Syddanmark.

Region Syddanmark arbejder ud fra en forståelse af, at kultur kan være med til at positionere Syddanmark som en attraktiv region i både resten af Danmark, og for turister der kommer udefra. Derfor støtter regionen kulturlivet via en støttepulje. Et af de projekter, der har fået støtte, er Kolding Design Week 2017, som i år blev afholdt igennem et samarbejde mellem kommunen, uddannelsesinstitutioner, klynge og virksomheder – og som i 2017 havde særlige aktiviteter på baggrund af Designskolens 50-års jubilæum.

- Kolding Design Week 2017 er et godt eksempel på et event, der går på tværs af kultur, uddannelse, erhverv, ældrepleje og byplanlægning. Og så er det et projekt, der udnytter en af de syddanske styrkepositioner og tiltrækker sig opmærksomhed fra både ind og udland, fortæller Lotte Videbæk.

Kvalificeret arbejdskraft
Hun fortæller også, at en øget kulturindsats fra Regionens side sker med et strategisk sigte, der handler om at inddrage flere aktører til større, koordinerede projekter.

- Vi vil gerne skabe større synlighed med vores projekter blandt både borgere og gæster, og har også fokus på, at projekterne tager udgangspunkt i noget, der er særligt syddansk, som eksempelvis Vestkystens Vadehav, Fyns filmunivers eller som Design Week i Kolding, forklarer Lotte Videbæk.

De større projekter og den øgede opmærksomhed har nemlig også et erhvervsmæssigt perspektiv:

- Det handler også om, at vi gerne vil fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Vi har brug for designere, ingeniører og teknikere, og når de får øjnene op for vores region igennem kulturoplevelser , der er mangfoldige og af høj kvalitet, så er muligheden for, at de vælger at bosætte sig i Region Syddanmark større, forklarer hun.

Den regionale kulturindsats er en del af Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi, der har fået navnet 'Det Gode Liv', og som blandt andet inddrager turisme, design og kreative erhverv som det samlede forretningsområde 'oplevelseserhverv'. 

Kultur er et europæisk fokuspunkt
Måden både Kolding Kommune og Region Syddanmark arbejder med kultur på, går også igen i Europa. Her spiller kultur nemlig også en stadig større rolle, og i De Europæiske Regionsudvalg taler medlemmerne om, at kulturlivet er en afgørende faktor for økonomiske og social udvikling.

- I EU bliver kultur i dag anerkendt som en stor bidragsyder til vækst, fortæller Cathrine Holm Frandsen, EU-Konsulent hos Det Syddanske EU-Kontor.

Læs: Kultur - her er dine muligheder

Tal fra Europa-Kommissionen viser da også, at omkring 6,5 millioner europæere er beskæftiget i de kulturelle erhverv, og tendensen peger på, at der er udvikling i branchen. Det faktum understøtter også en af de vigtigste pointer, der går på, at kultur fungerer som en regional vækstskaber. Ud fra det synspunkt spiller regionerne en stor rolle i den europæiske kulturudvikling:  

- Kultur er indskrevet som en del at den europæiske samhørighedspolitik. Her fremgår det også, at regioner er bedre til at beskytte kulturelle særpræg og udnytte dem som styrkepositioner i fælles europæisk samarbejde, forklarer Cathrine Holm Frandsen.

Kultur er identitet og samarbejde
- Når vi taler om kultur i en europæisk kontekst, handler det om at udnytte, at vi er unikke, men også om at minde hinanden om, at vi måske ikke er så forskellige. Det giver os nemlig muligheden for at samarbejde, siger hun.

Selvom idéen bag det europæiske perspektiv går på at fremme interkulturelt samarbejde, er tilgangen den samme på både lokalt og regionalt plan:

- Kultur samarbejder på tværs af både turisme, fritidstilbud, gastronomi, historie og erhvervsliv. Det handler om at udnytte hvem vi er og om at skabe forståelse og læring for at binde os tættere sammen i regionen, fortæller Lotte Videbæk fra Region Syddanmark.

Fra Kolding Kommune fortæller Lisbet Holten Lambert at kulturen er mange ting.

-  Kultur kan være de historier, der fortæller, hvem vi er. Det fortæller vi konkret igennem kunst, udstillinger på museer, og arkitektur eller måske musik. I virkeligheden er kultur jo super bredt og derfor breder kulturpolitikken i Kolding Kommune sig også ud over mange forskellige ting, siger hun og fortsætter:

- Det er meget svært at måle på effekten af kulturindsatser, men vi kan se, at Kolding Kommune i løbet af de seneste år har haft stor vækst i tilflyttere. Det er svært at sige, om kulturindsatsen er skyld i det, men vi tror på, at det er et miks af det hele, og derfor er kultur så vigtigt, slutter hun. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte: