11-10-2016

Væk findes ikke

I mere end ti år har Hans Martens fra Syddansk Universitet undervist sine studerende i, hvordan de kan arbejde med cirkulær økonomi i studieprojekter – og i de jobs, de får i forlængelse af studietiden. Her giver han sit bud på, hvad cirkulær økonomi handler om, og hvad man kan få ud af at implementere arbejde med feltet i sin organisation.

- Væk findes ikke. Det plejer jeg at sige til mine studerende. Hvis man som produktionsvirksomhed ser sine restkomponenter blive hentet af skraldebilen hver uge, så er de måske ude af øje. Men det betyder jo ikke, at plastikken eller metallet er forsvundet fra jordens overflade. Og det er her, virksomhederne for alvor kan vinde ved at fokusere på den cirkulære økonomi. Hvis de formår at finde de uudnyttede ressourcer i produktionen, er det både til gavn for bundlinjen og miljøet, fortæller Hans Martens.

Han er lektor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet. Her underviser han bl.a. ingeniørstuderende i cirkulær økonomi og i de muligheder, som virksomheder og andre organisationer har ved en potentiel omstilling til et bæredygtigt fokus.

Fokus på uudnyttede ressourcer
Den cirkulære økonomi anvendes som begreb i en række sammenhænge, men kan ifølge Hans Martens koges ned til det, at organisationer – og især produktionsvirksomheder – ændrer deres produktionsproces fra det, man kender som den lineære økonomi, hvor der produceres, forbruges og smides væk. I den cirkulære økonomi fokuseres der på genanvendelse og ressourceoptimering, så uudnyttede led i produktionen tænkes aktivt ind i produktionen. Det er godt for miljøet og for bundlinjen, fortæller Hans Martens.

Det at omstille sig til den cirkulære økonomi er dog ikke noget, der kan gøres i et snuptag.

- Man kan ikke bare omstille en klassisk virksomhed til den cirkulære økonomi. Udgangspunktet er, at hele virksomhedens design skal ændres, så man ikke alene satser på ét produkt. Ofte vil processen tage mange år – nogle organisationer har udviklingsplaner, der strækker sig 15 år frem. Satser man på et produkt som en bæredygtig fakkel uden at få hele virksomheden med, så er det naturlige spørgsmål fra forbrugerne hurtigt: "Jamen, hvorfor er det ikke hele jeres produktflade, der ser sådan ud?" forklarer Hans Martens.  

7.000-13.000 jobs
Ikke alene Syddanmark, men hele Danmark, kan drage nytte af et øget fokus på bæredygtig omstilling. En analyse fra 2015, som The Ellen McArthur Foundation udarbejdede for Erhvervs- og Vækstministeriet i 2015 viser, at der på trods af en række eksisterende initiativer fortsat er et stort potentiale for Danmark i omstillingen mod cirkulær økonomi. Danmark kan blandt andet opnå en stigning i BNP på 0,8-1,4 procent frem mod 2035 ved fortsat at fokusere på den cirkulære omstilling. Det vil betyde en jobskabelse på mellem 7.000 og 13.000 nye arbejdspladser – og en reduktion på 3-7 procent i Danmarks CO2-aftryk. Analysen påpeger desuden, at der er gode muligheder for, at den cirkulære økonomi kan skabe vækst i fødevarebranchen, byggeindustrien og i sundhedssektoren.

Global ressourceknaphed
De nye arbejdspladser vil i høj grad opstå i servicefagene, fortæller Hans Martens.

- Hver gang man sælger et fysisk produkt, betaler forbrugeren også for materialeprisen. Men ofte er det faktisk kun produktets funktion, vi som forbrugere er interesserede i. Jeg værdsætter min printer, fordi den kan printe. Ikke fordi den er en genstand på mit kontorbord, der er lavet af plastic, siger Hans Martens, der påpeger en stigende global knaphed på ressourcer som en central årsag til, at det på sigt kan betale sig for danske virksomheder at fokusere på omstilling til cirkulær økonomi.

- Hvis min printer går i stykker, så køber jeg en ny. Det er ganske enkelt billigere og lettere end at bestille en tekniker til at lave den. Men hvis materialerne, som printeren består af, bliver dyrere, når ressourcerne bliver færre på kloden, så ændrer billedet sig. Fremover vil det kunne betale sig at arbejde med serviceringen af produkter, som man fx kan udleje til forbrugerne, der ikke behøver at eje dem. Hermed slipper forbrugerne for at betale materialeprisen – og virksomhederne slipper for at producere en printer med en kort udløbsdato, da der skal sælges en ny efter en bestemt periode, så butikken løber rundt, siger Hans Martens.

Ifølge ham er det økonomiske flow, som vi anvender i samfundet i dag, allerede cirkulært. Vi får en idé, finder en investor, tjener penge, skaber afkast og investerer igen. Men mange virksomheder mangler bare at få produktionslinjen med i forløbet, siger han.

- Der er masser af gode elementer at trække ud af den cirkulære økonomi – fx hele klimaspørgsmålet. Men for langt de fleste virksomheder handler en omstillingsproces først og fremmest om, hvorvidt at der er et marked og en rentabel forretning i sigte. Og her mener jeg faktisk, at der i stigende grad vil være færre fysiske produkter på hylderne, men at der til gengæld vil være langt flere servicetimer at sælge. Det sker, når virksomhederne øger deres fokus på ressource-flowet i deres forretning, slutter Hans Martens. 

I Syddanmark arbejder flere organisationer og virksomheder med projekter, der matcher tankerne fra den cirkulære økonomi. Det gælder bl.a. Meldgaard fra Aabenraa.

Hvis du ønsker at vide mere om EU's prioriteter indenfor cirkulær økonomi, kan du kontakte Det Syddanske EU-Kontor for nærmere.