11-10-2016

Et cirkulært Syddanmark

One man’s trash, another man’s treasure. Sådan lyder ordsproget, og der kan være noget om snakken. I den cirkulære økonomi fokuseres der nemlig på genanvendelse og bedre udnyttelse af ressourcer. Der er allerede flere tiltag i gang – både fra EU’s hånd og i Syddanmark.

Returneringssystemet af flaskepant er et eksempel. Et andet er den syddanske virksomhed Gråsten Tegl, der i 2015 fik EU-støtte til arbejdet med en ny og mere energieffektiv mursten, skabt i genbrugsmaterialer. Begge dele er led i den cirkulære økonomi, som også EU ønsker at hjælpe på vej. I december 2015 blev en række nye tiltag gennemført af Europa-Kommissionen, og senest er de europæiske miljøministre i juni 2016 blevet enige om at støtte EU’s handlingsplan for cirkulær økonomi. Herved er det bl.a. hensigten at reducere poser, flasker og andet i verdenshavene, for i stedet at genanvende plasticen i produktionen af nye produkter.

EU-Kommissionens pakke om cirkulær økonomi

Til årets EU Design Days, der i september samlede europæiske designaktører til dage med konferencer og workshops i Bruxelles, kunne man høre et oplæg fra Matthew Thomson. Han er direktør for Jamie Olivers 15 Cornwall, der er en af flere restauranter i Storbritannien, der arbejder med et cirkulært fokus – både når det gælder produktet – maden – men også når det gælder de unge, der er ansat i resteauranten.

Hør Matthew fortælle om, hvordan han arbejder med cirkulær økonomi, når det gælder mennesker, vand og fødevarer.

Cirkulært Sønderborg
Også I Syddanmark er flere i gang med en bæredygtig omstilling, bl.a. i Sønderborg. Her arbejder ProjectZero med en vision, der skal gøre Sønderborg-området CO2-neutralt i 2029. Hos Sønderborg Forsyning har man arbejdet med energivenlige kontorløsninger og adfærdsændringer hos medarbejderne – arbejde der før sommerferien førte til, at Sønderborg Forsyning blev dansk vinder af konkurrencen European Enterprises’ Climate Cup. 

En anden syddansk virksomhed, der har fundet nye forretningsmuligheder gennem den cirkulære økonomi, er Meldgaard fra Aabenraa. Virksomheden arbejder bl.a. med transport, handel og affald, og Line Meldgaard, der er direktør i virksomheden, fortæller, at Meldgaard har flere konkrete forretningstiltag, der matcher tankerne om bæredygtighed og genanvendelse fra den cirkulære økonomi.

- Vi har bl.a. en fabrik i Sverige, hvor vi tager imod sand fra sandblæsning. Vi vasker og renser sandet, der allerede har været anvendt af andre – fx i byggeprojekter – og herefter kan vi sælge det igen. Sand er på sigt en ressource, som bliver en mangelvare på markedet, og vi er derfor rigtig glade for, at vi kan lave en forretning, der samtidig skåner miljøet for rovdrift på vores ressourcer, fortæller Line Meldgaard.

Hun nævner også virksomhedens arbejde med erhvervsaffald, som en bæredygtig indsats, der er penge i. Her samler Meldgaard affald fra kunderne, som efterfølgende sorteres, således at alle de fraktioner, der kan genanvendes, ender i nye produktionsprocesser. Det samme gælder sortering af slagger fra forbrændingsanlæg; Meldgaard sorterer årligt 400.000 tons slagger fra danske forbrændingsanlæg, der efterfølgende genanvendes under opbygningen af danske og udenlandske veje.

- Vores arbejde med bæredygtighed er et skridt foran de fleste andre lande, og det betyder bl.a. at vi ofte bliver kontaktet af udenlandske aktører, der gerne vil lære fra vores erfaringer i Danmark. Vi har fx allerede slaggemaskiner, der arbejder i Sverige og USA,  slutter Line Meldgaard.

Der er i øjeblikket en række indkaldelser fra EU, der omhandler projekter med fokus på den cirkulære økonomi. Har du spørgsmål til området, kan du kontakte Det Syddanske EU-Kontor for nærmere.

Hvis du vil vide mere om selve begrebet cirkulær økonomi, kan du læse dette interview med Hans Martens, der underviser i cirkulær økonomi ved Syddansk Universitet.