21-04-2016

Tætpakket studietur: Ny viden om EU’s sundhedsdagsorden

Odense Universitetshospital og Klinisk Institut ved SDU var i denne uge i Bruxelles for at høre nyt om arbejdet med EU-programmer og udviklingen af sundhedsfaglig forskning og teknologi i Europa.

”Konklusionen må være, at det ikke er så farligt endda at engagere sig i EU’s støtteprogrammer. Det har virkelig været et par informative, spændende dage”, fortæller professor og institutleder Kirsten Ohm Kyvik efter to dages besøg i den belgiske EU-hovedstad.

Sammen med ni forsknings- og sundhedsfaglige kolleger fra Odense var hun mandag og tirsdag i denne uge rundt i Bruxelles for at tale med beslutningstagere og medarbejdere fra EU’s forskellige institutioner, der arbejder med forskning, sundhed og innovation.

Gruppen besøgte blandt andet DG Connect, der under EU-Kommissionen udvikler bæredygtig vækst i Europa gennem smarte digitale løsninger. Her var det nyt om EU’s arbejde med sundhedsteknologi og aktuelle demografiske udfordringer, der var på programmet.

"Det har været interessant at komme i direkte dialog med folk, der er noget ved musikken indenfor vores arbejdsfelt i EU – og som ved, hvad der sker i Europa lige nu. Alle har været åbne for dialog og input fra vores arbejde i Danmark. Og vi har fået en masse ny viden om de europæiske processer, bl.a. om hvordan EU arbejder med udvikling, innovation og forskning – fx i forlængelse af Horizon 2020", fortæller Kirsten Ohm Kyvik.

Mere information om Horizon 2020 og andre af EU’s støtteprogrammer

I løbet af besøget var der også tid til et oplæg fra direktøren for MedTech, der er den europæiske brancheorganisation for sundhedsteknologi, og gruppen fra Odense fik også lejlighed til at tale med Christel Schaldemose (MEP   for S, red.), i Europaparlamentet. Her var det blandt andet EU’s sundhedsdagsorden, der var på bordet, og også flygtningesituationen og et eventuelt Brexits påvirkning på de forskningspolitiske prioriteter i EU blev drøftet.

Det Syddanske EU-Kontor
Odense Universitetshospitals besøg i Bruxelles var arrangeret i samarbejde med Det Syddanske EU-Kontor, der hjælper institutioner, offentlige myndigheder og virksomheder fra Syddanmark med internationale samarbejder og udviklingsprojekter.

Allan Nordby Ottesen er EU-konsulent i Det Syddanske EU-kontor. Ifølge ham kan en tur til Bruxelles, som den Odense Universitetshospital har været på, gøre EU mere nærværende i en dansk sammenhæng.

”Jeg tror, at forståelsen af Bruxelles som noget lidt fjernt og til tider abstrakt bliver mere konkret og nærværende, når man møder kompetente og interesserede aktører fra EU ansigt til ansigt. Der er mange problemstillinger, som går på tværs af de europæiske lande, og der findes uden tvivl nyttige alliancepartnere blandt det udsnit af aktører, som Odense Universitetshospital har mødt," fortæller Allan Nordby Ottesen, og fortsætter,

"Samtidig er et besøg i Bruxelles også en lejlighed til både at opbygge en større faglig viden og relation medarbejderne imellem. Det er uden tvivl vigtigt for at skabe endnu flere og bedre EU-projekter i fremtiden, hvilket i sidste ende kan føre til bedre behandling af patienter og i nogle tilfælde også nye jobs i Region Syddanmark,” slutter Allan Nordby Ottesen.