20-10-2015

Sydjysk bredbånd inspirerer i Bruxelles

Projektleder Simon Simonsen fra Vejen Kommune var i Bruxelles i sidste uge for at præsentere et godt eksempel på, hvordan man får bredbånd rullet ud i landområder – helt ud til malkerobotter i landbruget.

I store dele af Europa skal man lede længe efter en hurtig bredbåndsforbindelse. Danmark er heller ikke dækket over hele landet, men Syd- og Sønderjylland skiller sig ud med relativt gode forbindelser selv i mere tyndt befolkede områder. Og det er der hårdt brug for, pointerede Simon Simonsen under sit oplæg, som fandt sted under Open Days i oktober, der er EU’s årlige uge for regioner og byer:

- Min svoger er landmand. Han bruger fibernet til at få sine malkerobotter serviceret fra Holland, fortalte Simon Simomsen.

Det er kort sagt store fordele både for borgere og virksomheder ved at få fibernet ud til hver en krog af landet, fremgik det af oplægget.

Invitation til Bruxelles

Europa-Kommissionen arbejder på at sikre befolkningen og virksomhederne bedre dækning. En af løsningerne er at sikre, at der bliver lagt rør til fibernet ned i jorden, hvis der i forvejen skal graves i et område fx i forbindelse med andre anlægsarbejder. Hvis der kan skabes synergi i arbejdet, så bliver udgifterne til bredbånd mindre:

- Det er en selvfølge i Danmark, men det er det ikke nødvendigvis i andre lande, fortæller Simon Simonsen.

Derfor havde Europa-Kommissionen inviteret Simon Simonsen til Bruxelles for at give et godt eksempel på, hvordan man skaber synergi i udrulning af fibernet. Simon Simonsen viste, hvordan et projekt tilbage i 2002 med at skabe en fiberring mellem fire gamle kommuner (Rødding, Gram, Nørre Rangstrup og Vojens) fik energiselskabet SE på banen:

- I vores fiberprojekt inviterede vi til samgravning. SE lagde deres rør ned sammen med vores. Siden rykkede SE ind i fiberbranchen med en strategi for hele området, men det begyndte i de fire kommuner, og på den måde var vores fiberring med til at stimulere deres udrulning.

Simon Simonsen gør opmærksom på, at det har været en stor fordel, at SE er et andelsselskab ejet af forbrugerne. Derfor er hans eksempel ikke nødvendigvis lige til at kopiere for andre i Europa. Man må finde lokale, konkrete løsninger.

Der er imidlertid mange andre erfaringer og pointer, som andre aktører i Europa med fordel kan tage ved lære af. En af Simon Simonsens mest centrale pointer er, at fibernetudrulning er et kompliceret regnestykke, som rækker langt ud over prisen for gravearbejdet i forhold til, hvad et teleselskab tjener på internetabonnementer:

- Der er fordele ved for eksempel telemedicin, selvbetjening hos kommunerne og store fordele for mange virksomheder med fibernet. For samfundet som helhed er det en rigtig god business case, siger Simon Simonsen.

Nu er inspirationen fra det jyske givet videre til Europa-Kommissionen, som kan bruge det til at få medlemslandene til at tænke mere i synergi, når der planlægges udrulning af bredbånd.