18-12-2017

Syddanske virksomheder og forskere skaber nye idéer og samarbejdsmuligheder

I slutningen af november afholdte Det Syddanske EU-Kontor og TEK Innovation i samarbejde med Jonas Michanek to workshops på Syddansk Universitet med det formål at fremme samarbejdet mellem forskerne på Syddansk Universitet (SDU) og syddanske virksomheder.
Her mødtes forskere og virksomheder hinanden på en, for mange af deltagerne, ny måde. Deltagerne blev inddelt i grupper efter fagområde for at matche forskere med virksomheder så tæt og værdifuldt for begge parter som muligt. EU-konsulent, Eric Björklund, der arbejder på Det Syddanske EU-Kontor og herfra varetager SDU’s interesserer i Bruxelles, var en af arrangørerne af de to workshops og udtaler: 

”Det er min opfattelse, at langt de fleste fik noget med sig hjem, som de kan arbejde videre med. Der kom otte konkrete projektidéer ud af indsatsen, som der nu kan arbejdes videre med. Selvom det ikke lige præcis er den idé, som genereredes under workshoppen, der bliver til en stor Horizon 2020-ansøgning, har projektet understreget den vigtige kobling mellem forskere og virksomhederne i regionen og de fælles interesseområder, hvor man kan drage nytte af hinanden. Hensigten har hele tiden været, at rette lyset mod de samarbejdsmuligheder, der findes mellem TEK Innovation og virksomheder, men også hvad man kan gøre sammen inden for den fælles europæiske ramme og dets programmer – som f.eks. Horizon 2020.”

Det overordnede mål med workshoppen, der er en del af Uddannelses-og Forskningsministeriets projekt EU-DK-Hjemtag, var at udforske, hvordan virksomheder og forskere kan bidrage til nye idéer, finde nye muligheder og værdi i at samarbejde. Claus Amtrup Andersen fra  EURISCO, en virksomhed beliggende i Odense, der arbejder med softwareudvikling til energisystemer, var med til workshoppen, hvilket ifølge ham var en meget positiv oplevelse. 

”Forarbejdet fra arrangørernes side med at lave relevant match-making mellem os, der deltog, var rigtig godt. Den gruppe jeg var i, var alle inden for energiområdet. Det gjorde, at vi hurtigere kunne finde en case og kunne supplere hinanden inden for hinandens interesseområder, både hvad angik den akademiske verden og de involverede virksomheder. Workshoppen var godt forberedt og der blev brugt relevante metoder til at fascilitere processen, så som mindmaps og andre procestegninger,” siger Claus Amtrup Andersen.  

Et af de vigtigste formål med afholdelsen af de to workshops var at synliggøre værdien af samarbejde, hvor EU-projekter kan udgøre rammen for udvikling, test og markedsmodning af nye projekter. Fremme af samarbejdet kan blandt andet gøres ved at få italesat og forventningsafstemt nogle af de barrierer, der kan være imellem vidensinstitutioner og virksomheder, f.eks. tidshorisonter og procesforståelse.   

Det lykkedes med de to workshops at motivere til samarbejde og afmystificere processen med mulighed for i højere grad at komplementere og styrke virksomhedernes og Syddansk Universitets kompetencer.