08-12-2016

Syddanske sundhedsprojekter præsenteret i Budapest

I Europa vejer næsten hver 6. borger for meget. Det medfører en række sociale og sundhedsmæssige problemer blandt udsatte grupper, og EU-Kommissionen støtter derfor europæiske initiativer, der forbedrer borgernes ernæring og fysiske aktivitet. I begyndelsen af december blev en række projekter med EU-støtte i ryggen præsenteret på et møde i Budapest – og 5 af dem var syddanske.

For meget fedt, for lidt frugt og grønt og et lavt eller manglende niveau af fysisk aktivitet. Sådan lyder opskriften omtrent på den cocktail, der for mange europæere forårsager både sociale og sundhedsmæssige problemer som fx sukkersyge, hjerteproblemer, lavt selvværd eller manglende energi.

EU ønsker at forbedre folkesundheden, og støtter derfor innovative metoder, produkter og services til arbejde med sundhedsfremme. For at dele viden omkring de EU-støttede projekter, havde kommissionen inviteret aktører fra hele Europa til konference i Budapest fra den 30. november til den 2. december. På programmet var paneldebatter og projektpræsentationer – bl.a. det syddanske HEPCOM-projekt, som Henriette Hansen fra Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles har været med til at udvikle sammen med uddannelses- og forskningsinstitutionen UC SYD:

- Ud af de 39 projekter, der blev præsenteret på konferencen i Budapest var seks danske. Fem af de seks var fra Syddanmark, og det er jo en ret god statistik, fortæller Henriette Hansen og fortsætter,

- Jeg præsenterede to projekter på konferencen, som Det Syddanske EU-Kontor har været en del af. Et af dem er HEPCOM-projektet, som vi har udviklet sammen med UC SYD, og som handler om at fremme sund kost og fysisk aktivitet i lokalsamfund og på skoler. Gennem projektet har vi udviklet en digital læringsportal, der samler og præsenterer værktøjer til at arbejde med overvægt på lokalt niveau – værktøjer som man kan bruge i sin daglige praksis, fx når hvis man vil gøre noget positivt ved børns sundhed på en folkeskole, fortæller Henriette Hansen.

Se Henriette Hansen fortælle om mødet i Budapest

Sundhedsfremme for børn og familier
UC SYDs Videnscenter for Sundhedsfremme er, udover HEPCOM-projektet, også engageret i en række andre europæiske projekter. Derfor var Jesper von Seelen, lektor og ph.d. og chefkonsulent Anette Schultz, begge fra UC SYD’s Videnscenter for Sundhedsfremme, også inviteret til Budapest af Europa-Kommissionen. Her præsenterede de bl.a. projektet SHE, der handler om at promovere sundhed i folkeskolen, og projektet PoHeFa, der skal hjælpe lokale myndigheder på tværs af Europa i det strategiske arbejde med sundhedsfremme for børn, unge og deres familier.

- I PoHeFa har det været yderst værdifuldt for os at få mulighed for at dele viden om sundhed og sundhedsfremme på tværs af Europa. Kulturforskelle kan ind imellem være en udfordring, men det at møde andre strukturer og systemer fra andre lande gør også, at vi har været nød til at tænke i alternative løsninger – og det er der kommet en masse gode og nye tanker ud af i projektet, fortæller Anette Schultz.

Se Anette Schultz fra UC SYD fortælle om, hvorfor hun var med i Budapest

Henriette Hansen fra Det Syddanske EU-Kontor ser også dét at dele viden på tværs af grænser som helt afgørende for, hvorfor det er vigtigt at arbejde med europæiske projekter:

- Her i Budapest har vi bl.a. hørt WHO fortælle om de udfordringer, som hele Europa står overfor, når det gælder ernæring og fysisk aktivitet. Og selvom der måske er forskel på, hvordan vi ser på os selv i de enkelte lande, så er for meget sukker, for lidt motion og en masse andre sundhedsforhold alligevel noget, vi har tilfælles. Derfor skal vi gøre brug af hinanden på tværs af grænserne, så vi bruger hinandens løsningsforslag og idéer til at skabe bedre sundhedsmæssige og sociale forhold for borgerne, slutter hun.

Syddansk Universitet deltog også i konferencen i Budapest, hvor professor Arja R. Aro præsenterede Repopa-projektet, der handler om at underbygge politiske beslutninger med forskningsresultater indenfor sundhed og bevægelse. Hent programmet for den samlede konference i Budapest som pdf