23-10-2017

30 medarbejdere fra syddanske kommuner med til årets by- og regionsuge i EU

I uge 41 var det European Week of Regions and Cities i Bruxelles, som bød på mere end 100 events over hele byen. Kolding, Varde og Vejle Kommune samt klyngen D2i var med, og på turen blev de både klogere på egen kommune og fik større indblik i hvilke muligheder og partnerskaber, EU byder på.

For 15. år i træk åbnede EU sine institutioner for over 6000 deltagere til en uge med oplæg, workshops og udstillinger, der gav gode netværksmuligheder og debatter.  Dette års tema var Regions and Cities working for a better future, og Kolding, Varde og Vejle Kommune samt klyngen D2i, Design to innovate, var med til at afholde og deltage i events.

De tre kommuner og klyngen havde forskellige emner på dagsordenen, men det til fælles, at de alle fik en masse inspiration med hjem til Syddanmark. 

Danmarksmester i cirkulær økonomi

En af deltagerne var projektleder for cirkulær økonomi i Kolding Kommune, Kim Ankjær Nielsen. Han fortæller, at dagene i Bruxelles gav dem et større indblik i EU og mulighed for at netværke til den helt store guldmedalje:

- Vi i Kolding Kommune har en vision om at blive Danmarks bedste kommune til cirkulær økonomi, og som led i det vil vi gerne blive bedre til at samarbejde på tværs af landegrænser og derigennem søge EU-midler. Turen har været et vigtigt skridt i den proces, da vi har fået mere viden om EU, inspiration fra projekter i andre medlemslande og mange nye kontakter, som har potentiale til at blive fremtidige samarbejdspartnere, fortæller Kim Ankjær Nielsen. 

Et spil om resiliens

Vejle Kommune afholdte som sideevent til det officielle program en workshop omkring resiliens, som betyder robusthed over for alle de udfordringer, man som by kan blive mødt af, og som de har stor fokus på i Vejle Kommune. Chief Resilience Officer og chefkonsulent, Ulla Varneskov, fortæller, at de til workshoppen fik testet og feedback på et resiliensspil, de er i gang med at udvikle, som skal bruges til at diskutere resiliens, og som på længere sigt også kan bruges blandt andet i folkeskolen.

De tog afsted med en bredt sammensat flok fra flere forvaltninger for at styrke samarbejdet både internt og eksternt:

- Turen har givet god anledning til dialoger om resiliens med en lang række forskellige partnere internt men i særlig grad også eksternt til workshoppen, vi afholdte. Vi fik blandt andet inspiration og inputs til, hvordan vi kan implementere bæredygtighedsmålene mere i vores resiliensarbejde i, fortæller Ulla Varneskov. 

Nyt netværk for kystturisme

Sidst men ikke mindst var Varde Kommune også med til regionsugen, hvor de afholdte et netværksmøde med det formål at oprette et europæisk netværk for regioner og kommuner, som arbejder med kystturisme.

Til mødet forklarede repræsentanterne fra kystkommunen, at de ønsker at oprette et netværk, hvor man kan dele erfaringer og ideer og muligvis projektudvikle sammen. En række interesserede aktører deltog, og Varde fik flere tilkendegivelser om regioner, der ønsker at blive en del af netværket. Udviklingskonsulent hos Varde Kommune, Christine Schoop Gärtner, fortæller:

- Vi var positivt overraskede over vores side event, hvor der var rigtig god energi, og hvor vi fik mange nye, engagerede partnere, som vi vil arbejde videre med i etableringen af netværket. Mødet har også inspireret os og fået os til at reflektere over vores internationale arbejdede, da vi har fundet ud af, at det faktisk sagtens kan lade sig gøre at navigere i EU, og man relativt nemt kan få de rigtige kontakter.

EU-konsulent for teamet Internationale Kommuner ved Det Syddanske EU-Kontor, Cathrine Holm Frandsen, deltog også i ugens events og fortæller:

- European Week for Regions and Cities er for mig at se årets vigtigste og sjoveste uge her i Bruxelles. Det er den uge, hvor man som kommune kan dele ud af sine gode erfaringer, hvor man kan møde ligesindede fra resten af EU og drøfte – formelt og uformelt – fælles udfordringer, og derigennem som dansk kommune forhåbentlig opleve, at det europæiske samarbejdsprojekt giver meget konkret og direkte mening.

Cathrine Holm Frandsen fortæller, at der i år var spændende debatter om vores fælles fremtid:

- Med mig fra ugen tager jeg et budskab om, at hvis vi skal udvikle et meningsfuldt europæisk projekt i fremtiden, er kommunerne og regionerne en utrolig vigtig aktør som repræsentant for det borgernære og som innovationsdrivere, slutter hun.

Læs mere om EU's samhørighedspolitik eller kontakt Cathrine for at høre mere om, hvordan din kommune kan blive en del af et europæisk samarbejde.