14-06-2017

Syddansk succes i Interreg Østersøen

Transport, innovation og effektiv forvaltning af naturressourcer; der er syddansk deltagelse indenfor alle programkategorier i den seneste runde af godkendte Interreg Østersøen-projekter, hvor der er syddanske partnere med i 11 ud af 39 godkendte projekter. 

I slutningen af maj mødtes styringskomiteen for Interreg Østersøen i Helsinki. Her blev det besluttet at 39 ud af i alt 71 indsendte ansøgninger skal have støtte under programmet, der bevilliger midler til projekter der gør Østersø-regionen bedre og mere bæredygtig.

Ud af de 39 projekter, der er godkendt til støtte, er der syddansk deltagelse 11 af dem. Den samlede værdi af de 39 projekter udgør 87 mio. euro.

Thomas Jensen, der er EU-konsulent i Det Syddanske EU-Kontors team for Energi & Transport, har været involveret i arbejdet med fem af de 11 projekter, der involverer syddanske partnere. Han fortæller,

- Vi har været dygtige og heldige i Syddanmark – og det er fantastisk at se, at godt en fjerdedel af de godkendte projekter indeholder syddanske partnere. Det taler for, at Interreg Østersøen passer rigtig godt til vores offentlige myndigheder og de prioriteter, som kommuner, universiteter og andre organisationer arbejder med, siger Thomas Jensen.

Bedre fremkommelighed i Vejle
En af de syddanske kommuner, der er med på listen over godkendte Interreg-projekter, er Vejle Kommune, der har fået meldingen om, at de inden længe har projektmidler i hus. Forhandlingerne om de endelige kontraktforhold mellem Interreg Østersøen og Vejle Kommune er fortsat i gang, men projektudvikler Boris Schønfeldt, der har arbejdet med ansøgningerne til de to projekter, vil alligevel godt løfte sløret for, hvad Interreg-midlerne skal bruges til:

- Vi har fået godkendt to projekter, der begge handler om at forbedre fremkommeligheden for kommunes borgere. Transporten er den helt store udfordring for klimaet, og det ses at vækst og transport går hånd i hånd. Men mens flere og flere flytter til byerne og risikerer trængselsproblemer, så er der samtidig efterspørgsel efter mere tilgængelig transport i yderkantsområder. Vi er derfor rigtig glade for at have opnået deltagelse i og fået godkendt to projekter der handler om test af ny teknologi og om optimering af mobilitet. Begge projekter indgår som led i vores arbejde med bedre fremkommelighed i Vejle Kommune, fortæller han.

Interreg Østersøen

Innovativ og bæredygtig Østersø-region
Interreg Østersøen er EU’s program for en bedre og mere bæredygtig Østersøregion. Under programmet ydes der støtte til 11 lande i regionen; Danmark, Estland, Finland, dele af Tyskland, Letland, Litauen, Polen, Sverige, Hviderusland, Norge og dele af Rusland.

Programmets målgruppe er forsknings- og uddannelsesinstitutioner, NGO’er, foreninger og private organisationer. Det samlede budget er på 278,6 mio. euro i perioden 2014-2020. Støtteprocenten til projekter er på op til 75 procent.

Det Syddanske EU-Kontor følger over de kommende måneder op på de syddanske projekter, der har fået støtte under denne runde af Interreg Østersøen. Vi bringer artikler om de to projekter i Vejle – og de øvrige godkendte projekter – så følg med i nyhedsbrevet, i pressen og på de sociale medier for nærmere.