16-08-2016

Syddansk design på Europakortet

I Syddanmark er design mere end formen på kaffekander eller snittet på tøj. Design er også en metode, der kan flytte de regionale strategier for smart specialisering ud i virksomhedernes praksis. I det nye EU-projekt EmpInno skal de syddanske designkompetencer deles med resten af Europa.

”Det handler kort fortalt om at få de strategiske tanker væk fra papiret og ud i praktiske samarbejder og projekter i Syddanmark og Europa”, fortæller Thomas Jensen.

Han er konsulent i Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles og en af ankermændene bag det nye EU-projekt EmpInno, der samler regionale erhvervsfremmeaktører i Østersø-regionen med henblik på at skabe øget innovation og vækst. Projektet tager afsæt i de regionale strategier for smart specialisering.

”EU-Kommissionen ønsker, at regionerne fokuserer på forretningsområder, hvor de har særlige styrker. Derfor har hver region en såkaldt smart specialiseringsstrategi, der handler om at sætte de regionale spidskompetencer i spil, så vi får skabt nye produkter, metoder og services – og i forlængelse af det arbejdspladser og vækst”, fortæller Thomas Jensen.

Design som metode
Fra Syddanmark er designklyngen D2i – Design to innovate og Det Syddanske EU-Kontor projektpartnere i EmpInno, og netop design som motor for innovation er i centrum, når de syddanske spidskompetencer skal deles med andre europæiske regioner. Design som metode kan udnyttes af virksomheder til at strukturere innovationsprocessen fra idé til marked, og når der fx skal laves infrastruktur til energisektoren eller løsninger til et aktivt og selvstændigt liv for ældre. Det fortæller Leendert Bjerg, der er udviklingsansvarlig hos D2i.

”D2i arbejder med design som metode, der kan styrke virksomheders innovations- og konkurrenceevne. Design er ikke kun kaffekander eller klodser – det er også alt det, der ligger forud og i forlængelse af produktet,” fortæller Leendert Bjerg. Ifølge ham kan alle typer af virksomheder få glæde af at anvende design som metode.

”Som klynge agerer D2i på tværs af alle sektorer; vi har både større internationalt orienterede produktionsvirksomheder og mindre, mere lokalt orienterede virksomheder i vores portefølje. Det betyder med andre ord, at design ikke alene er noget, de store koncerner kan få glæde af. Designdreven innovation er i høj grad også relevant for små og mellemstore virksomheder,” fortæller Leendert Bjerg, der påpeger det syddanske arbejde med bæredygtig energi, oplevelseserhverv og sundheds- og velfærdsinnovation som områder, resten af Europa især kan lære fra.

Se flere film om smart specialisering

Kortlægning af nøgleaktører
I EmpInno-projektet skal Syddanmark og øvrige europæiske aktører fra bl.a. Sverige, Tyskland, Polen sammen se på, hvordan offentligt-private partnerskaber, europæiske klyngeorganisationer og andre aktører kan bruge hinanden, når der skal nye, innovative idéer på bordet i forlængelse af de regionale strategier.

Der er afsat 2,8 mio. kroner til projektet, der løber frem til foråret 2019.

”EmpInno er fortsat i sin indledende fase, men vi er allerede ved at kortlægge, hvilke nøgleaktører der skal være en del af vores arbejde. Det afgørende er, at de regionale strategier bliver operationaliseret, så vi får søsat nogle reelle projekter i Syddanmark og Europa”, fortæller Thomas Jensen og fortsætter,

”Syddanmark repræsenterer erfaringer og viden inden for designdrevet innovation, som andre kan lære en masse af. Se bare på Lego eller vores design af infrastrukturen til hele offshore-sektoren. Det er erfaringer, som vi kan dele med vores kolleger fra andre lande i Europa,” slutter Thomas Jensen

EmpInno er støttet af Interreg Østersø-programmet