07-03-2016

SDEO’s årsrapport fremlagt på foreningens generalforsamling

SDEO har haft et rigtigt godt år og skabt mange markante resultater for syddanske organisationer, virksomheder og offentlige myndigheder. Det fremgår af Årsrapport 2015, som er blevet præsenteret for generalforsamlingen
 


Den 10. februar blev SDEO’s årlige generalforsamling afholdt i Fredericia. Her kunne kontoret foran repræsentanter for foreningens medlemmer, Region Syddanmark, de 22 kommuner i Syddanmark samt SDU, præsentere årets aktiviteter og resultater i Årsrapport 2015.

Kort fortalt kan SDEO se tilbage på et enestående godt 2015 med et meget højt aktivitetsniveau. SDEO er sat i verden for at være den syddanske indgang til europæiske netværk, samarbejde og projekter. Det er dét, som medlemmerne forventer, og det er dét, som de har fået igen i 2015, hvor kontoret konkret har medvirket til indsendelse af 68 EU-ansøgninger og at hive mere end 165 mio. kr. hjem til projekter i Syddanmark.

Det er 165 mio. kr., som er hentet hjem til og i samarbejde med syddanske virksomheder, videninstitutioner og kommuner.  Og når de i de kommende år bliver anvendt til at udvikle nye innovative produkter, services og koncepter sammen med europæiske partnere, vil det kunne skabe vækst og beskæftigelse, som er meget mere værd end de 165 mio.kr.

Kontoret er underlagt en toårig resultatkontrakt for 2014-2015 over for medlemskredsen. Blandt andre markante resultater, som SDEO har skabt i resultatperioden, kan nævnes:

  • Indsendte ansøgninger om EU-midler til syddanske projekter for i alt 483 mio. kr. i 2014-2015.
  • Fire konferencer i Syddanmark med europæisk deltagelse i 2014-2015
  • Kontakt med 200 virksomheder i 2015 og 90 dybdegående rådgivningsforløb, som har ført til, at hele 20 syddanske virksomheder har deltaget i europæiske projektansøgninger

 

Læs årsrapport 2015