01-12-2015

Sådan skal du ikke gøre

Her er en række almindelige fejl, der ofte viser sig i ansøgninger til EU’s støtteprogram Horizon 2020. Læs dem og se, hvordan man helst ikke skal skrive sin ansøgning.

Der var fokus på worst practice i ansøgninger til Horizon 2020, da netværket for europæiske regioner (ERRIN) forleden holdt workshop i Bruxelles.

Formålet med workshoppen var at lære af hinandens erfaringer – også de dårlige - fra de første indkaldelsesrunder af Horizon 2020. Der blev fundet 10 bud på worst practice:  

  1. Ansøgningen er svær at læse og kedelig
  2. Sproget er utydeligt og overkompliceret
  3. Der mangler tilstrækkelige detaljer til at forstå nøgleaspekter
  4. Inkonsistens mellem sektionerne i ansøgningen
  5. Forvirrende arbejdsplan, der mangler sammenhæng
  6. Afsnittet om state of the art er uklart
  7. Partnernes ekspertise overlapper hinanden
  8. Ringe definition af ressourcerne
  9. Utilstrækkelige detaljer om projektets potentielle impact
  10. Der mangler beviser til at underbygge udsagnene

Det Syddanske EU-Kontor leder sammen med det flamske og skotske regionskontor ERRIN-netværkets arbejdsgruppe for energi og klima, der var vært for workshoppen.

Hvordan skriver man så en god ansøgning? Kontakt en af kontorets medarbejdere og få tips og vejledning eller læs mere i vores guide til skriveprocessen.

Se også præsentationer fra workshoppen, der også indeholder tips til en projektansøgningsproces.