28-09-2015

Sådan kommer entreprenørskab på skoleskemaet

University College Lillebælt har udviklet en opskrift på at styrke elevernes initiativlyst og sans for entreprenørskab allerede i folkeskolen. Undervisningsmodellen er et resultat af EU-projektet YEDAC. Skoler i Vejle og på Fyn har testet modellen, og den er nu klar til at inspirere politikere og skoler over hele Europa.  

YEDAC-projektet nærmer sig sin afslutning, og resultaterne blev præsenteret på en konference i sidste uge:

- I dag lærer eleverne ikke noget om at være selvstændige på uddannelsesinstitutionerne, fastslog professor Allan Gibb på konferencen.

Han mener, at de europæiske skolesystemer generelt ikke understøtter entreprenørskab. Det er her YEDAC har taget fat. Blandt andet ved at udvikle en undervisningsmodel, så undervisning i entreprenørskab kan blive integreret i den almindelige undervisning i skolen. Mange lærere har ikke praktisk erfaring med det, men YEDAC kan gøre det nemt for lærerne. Projektet har blandt andet udviklet en håndbog og guidelines til lærerne.

En ny skole

Ifølge projektleder Helle Munkholm Davidsen fra University College Lillebælt, så handler det om at skabe en ny skole, som tænker undervisningen helt anderledes:

- Vi har brug for en skole, der gør op med en lønarbejderkultur og giver plads til innovation og entreprenørskab. Ikke bare i Danmark, men hele Europa, siger Helle Munkholm Davidsen.

Værktøjerne i YEDAC-projektet er beregnet til at kunne anvendes i skoler over hele Europa. På den måde er projektet med til at understøtte EU-Kommissionens anbefalinger på området, som policy officer Simone Baldassarri fra Kommissionen præsenterede på konferencen:

- Det er vores anbefaling, at alle EU-lande tilbyder eleverne mindst et forløb om entreprenørskab i løbet af deres obligatoriske undervisning som for eksempel at drive en virksomhed eller at være ansvarlig for et projekt inden for entreprenørskab, fortalte han.  

Politiske anbefalinger

Men skolerne kan ikke gøre det alene. Det er nødvendigt at tænke entreprenørskab ind i skolepolitikken, og derfor har projektet fastlagt til 15 politiske anbefalinger på alle niveauer fra EU og ned på den enkelte skole.

Det handler blandt andet om at få entreprenørskab i læseplanerne og gøre plads til eksperimenter på skolerne. Anbefalingerne er tænkt som inspiration til embedsmænd og politikere, og en af de første til at tage dem til sig var MEP Jeppe Kofod (S), som også deltog på konferencen:

- Jeg vil nu tage anbefalingerne fra projektet med til Europa-Parlamentet helt i projektets ånd, lovede Jeppe Kofod.

Projektet er slut, men det vigtigste arbejde kommer først nu. Helle Munkholm Davidsen håber, at mange skoler begynder at eksperimentere med undervisningen, så den skaber plads til, at børn og unge kan tage initiativ og forfølge deres ideer:

- Vores værktøjer gør det nemt og ligetil for lærerne at planlægge et undervisningsforløb, som bringer entreprenørskab ind i skolens fag, siger hun.

Værktøjerne kan findes på www.yedac.eu.  Klik under menuen Teachers Toolbox, hvor der ligger en håndbog, der er lavet som en kogebog med en opskrift på at gå i gang med entreprenørskabsundervisning for lærerne. Der ligger også guidelines for lærerne, som uddyber den teoretiste baggrund samt Toolkit, som hjælper eleverne i processen med at skabe noget selv. 

Se alle billeder