15-03-2016

Region Syddanmark inspirerer ny europæisk Energiplatform

Europa-Kommissionen har søsat en ny platform – S3 Energy Platform – til regioner, der, ligesom Region Syddanmark, har energi som fokusområde i deres Smart Specialiserings-Strategi (S3). På en workshop i Bruxelles den 9. marts gav Region Syddanmark EU-Kommissionen nogle bud på, hvad platformen skal kunne.

 

 

I Danmark er regionernes S3-platform lig med de regionale vækststrategier. Dermed danner den rammen for, hvad de regionale vækst-fora kan bevilge strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler til.

S3 Energy Platformen skal hjælpe regionerne med at bruge deres strukturfondsmidler bedst muligt til at understøtte regioner fra forskellige dele af Europa i at finde sammen om fælles energiprojekter og -initiativer.  Platformen hjælper også regionerne i deres erhvervsspecialisering.

Temaet på workshoppen i Bruxelles den 9. marts var netop regionernes behov i forbindelse med arbejdet med S3. Workshoppen var arrangeret i samarbejde mellem European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) og EU-Kommissionens Generaldirektorater for Energi (DG ENER), Regional Udvikling (DG REGIO), og Fælles Forskningscenter (DG JRC).

På workshoppen præsenterede erhvervskonsulent Anders Bræstrup fra Region Syddanmark, de syddanske specialiseringer indenfor offshore vind og energieffektive teknologier. Han fremhævede overfor de mange workshop-deltagere fra EU-Kommissionen og andre europæiske regioner, at en virksom S3 Energy Platform bør bygges på en fælles vækst- og beskæftigelsesdagsorden. Vigtigt er det også, at platformen skal være så anvendelsesorienteret, at den kan hjælpe regionerne med finde sammen om at styrke de værdikæder, som de har identificeret som særlige regionale styrker.

Det Syddanske EU-Kontor vil sammen med Region Syddanmark følge og bidrage til det videre arbejde med at udvikle S3 Energy Platformen.

Læs mere om EU-Kommissionens S3 Energy Platform