24-05-2016

PCP: Sådan samarbejder vi om fremtidens sundhedsløsninger

Virksomheder, forskere og offentlige aktører kan gennem PCP-metoden arbejde sammen om at udvikle og investere i fremtidens innovative produkter og services, fx indenfor sundhedsområdet. Europæiske resultater fra arbejdet med metoden er netop blevet præsenteret i Bruxelles.

PCP (Pre-Commercial Procurement) er en metode, der tillader offentlige aktører at investere i innovative løsninger, der endnu ikke er at finde i markedet. Konkret består metoden af et samarbejde mellem offentlige aktører med en konkret udfordring i horisonten og virksomheder, der arbejder med udvikling af innovative produkter.  Den tidlige investering fra det offentlige tillader, at testfasen, udviklingen og anvendelsen sker inden problemet eksploderer – og virksomhederne undgår at tabe projektet på gulvet grundet manglende investering eller tid til at teste.

Nye resultater i Bruxelles
PCP bliver blandt andet brugt som metode til at udvikle fremtidens sundhedsløsninger, og en række europæiske resultater fra arbejde med PCP i sundhedssektoren blev præsenteret på en konference i Bruxelles den 11. og 12. maj.

EU-konsulent Allan Nordby Ottesen fra Det Syddanske EU-Kontor deltog, og ifølge ham er der et stort potentiale i at anvende PCP-metoden – også i en syddansk kontekst:

- "I Region Syddanmark har vi allerede fået en del erfaringer med metoden, og der er bestemt potentiale for at styrke hele det velfærdsteknologiske økosystem i regionen, når der skabes mere dynamik og samspil mellem den offentlige sundhedssektor og de private virksomheder. Det burde være til gavn for alle – ikke mindst patienter og borgere, der i sidste ende kan få bedre produkter og servicetilbud," fortæller Allan Nordby Ottesen.

PCP i UK
I Storbritannien arbejder man i flere projekter allerede efter PCP-metoden, der har været med til at løse en række udfordringer indenfor bl.a. ældres mulighed for selv at løse hverdagens gøremål i hjemmet. Det øger livskvaliteten – og sparer samfundet for flere midler til hjemmehjælp.

Andy Bleaden fra Stockport City Council har sammen med Region Syddanmark og Odense Kommune deltaget som partner i EU-projektet SILVER, der har koblet privat og offentlig innovation indenfor arbejdet med robotter til brug i ældreplejen. Her har man anvendt PCP-metoden, og det har ført til konkrete robot-produkter, der gør, at ældre medborgere får en øget grad af selvstændighed i deres hverdag gennem hjælp fra den nye teknologi.

Ifølge Andy Bleaden giver PCP-metoden tre konkrete muligheder for bedre udvikling af offentlige løsninger:

”1. Vi kan bruge ny teknologi – og er med i udviklingen af den. Vi har desuden fået et tæt kendskab til de private aktører, der leverer produkter til vores ældre medborgere, og det øger ganske enkelt kvaliteten af slutproduktet, at vi indgår i en tættere dialog med virksomhederne i udviklingsfasen, når vi komplementerer hinandens kompetencer endnu bedre.

2. PCP-metoden har gjort, at vi nu tænker meget mere over vores egne markeder og de behov, som vi reelt har.

3. Metoden effektiviserer simpelthen vores offentlige indkøb til fremtiden. Vi er på forkant og det skaber en mindre grad af kaos, når problemer opstår. Desuden mindsker vi trykket på virksomhedernes udviklingsprocesser, da de investeringer og udvikler til en fremtid, der ikke er lige nu. På den måde kender de deres fremtidige marked, og skal ikke have finansiering og løsninger upfront,” fortæller Andy Bleaden.

PCP er bestemt en metode vi fortsat vil holde et vågent øje med på Det Syddanske EU-kontor. Meget tyder på, at EU-kommissionen fortsat vil afsætte midler i forskellige forsknings- og innovationsprogrammer, og dermed opstår der formentlig også flere muligheder i fremtiden for at opnå EU-støtte, når metoden afprøves.

Du kan læse mere om SILVER projektet her: http://www.silverpcp.eu/

Projektet holder afslutningskonference ifm. eHealth week i Amsterdam d. 7. juni 2016. Nærmere info her: http://www.silverpcp.eu/events/silver-end-of-project-conference/