13-09-2016

Nyt projekt om samskabelse i kommunerne

Et nyt EU-projekt skal få fagprofessionelle fra velfærdssektoren til at arbejde mere med samskabelse. 

Det Syddanske EU-Kontor skal i de næste tre år gennemføre et internationalt EU-projekt om samskabelse. Det sker i samarbejde med University College Lillebælt og de tre universiteter, Coventry University i England, Université de Lyon i Frankrig og Universidade Do Minho i Portugal.

Mange kommuner er pressede på økonomien og skal derfor tænke i innovation og reorganisering af velfærdssektoren for at bibeholde eller øge serviceniveauet.

I den forbindelse har begrebet samskabelse vundet frem, hvor kommuner og offentlige institutioner skaber strategier for, hvordan samarbejde med andre offentlig aktører, private virksomheder og civilsamfundet kan gavne borgeren.

Undgå silotænkning
Samskabelse skal forhindre silotænkning blandet de offentlige institutioner og i stedet skabe rammerne for nye kreative løsninger på velfærdssamfundets problemer. Arbejde med samskabelse kan med andre ord være med til at sikre, at de offentlige ressourcer udnyttes endnu bedre fremover.

Samskabelse ses som desuden som en metode, der kan hjælpe kommunerne til at udvikle og tilbyde serviceydelser, der bedre afspejler borgernes egentlige behov, og som derfor har en større chance for at blive successer i kommunerne. 

”Mange kommuner og institutioner har allerede god erfaring med samskabelse. Projektet skal hjælpe med at systematisere indsatsen og gøre den til en helhed”, siger Helle Stærmose fra University College Lillebælt, der er en del af projektet, der har fået titlen Co-creating Welfare.

10 borgere, 10 fagpersoner
I projektet skal fire kommuner i hvert deltagende land teste en fælleseuropæisk undervisningsmetode, og i hver kommune skal 10 borgere og 10 fagpersoner indenfor centrale velfærdsområder som skole, ældre og sundhed undervises, så de kan lede samskabelsesprocesser bedst muligt.

”Samskabelse – eller co-creation som det hedder i EU-jargon – er ved at komme højt på den politiske dagsorden i EU. Så projektet kommer på et godt tidspunkt og i evalueringen af ansøgningen fik vi også rigtig gode karakterer i forhold til projektets mulighed for at skabe viden, der kan benyttes i mange EU-lande," fortæller Henriette Hansen, EU-konsulent ved Det Syddanske EU-Kontor. Hun har sammen med bl.a. Helle Stærmose fra University College Lillebælt været med til at udvikle projektet. 

Midlerne til projektet er bevilget under EU-programmet Erasmus+

Om samskabelse

  • Samskabelse betyder, at to eller flere aktører samarbejder for at skabe nye initiativer i lokalområdet.
  • Et eksempel på samskabelse er et plejehjem eller en daginstitution, der gør brug af et korps af frivillige, aktive ældre til at hjælpe med opgaver.
  • Det aktuelle samskabelsesprojekt skal hjælpe kommuner med at bruge samskabelse og skabe viden om, hvordan samskabelse gavner borgeren, den enkelte institution og samfundet.