09-03-2016

Nyt europæisk partnerskab skal styrke dansk robotindustri

Nyt EU-finansieret robotpartnerskab står nu klar til at hjælpe danske robot- og produktionsvirksomheder med viden, netværk og finansiering.

Fire vidensinstitutter på tværs af Europa - med danske Teknologisk Institut i spidsen - er gået sammen om at tilbyde højt kvalificeret konsulentbistand til virksomheder, som ønsker enten at udnytte robotteknologi i deres produktion eller udvikle ny robotteknologi til markedet. Uden omkostninger for virksomhederne. Initiativet har de kaldt ROBOTT-NET.

- Initiativet skal kombinere de europæiske kompetencer inden for robotteknologi, så danske virksomheder også kan få gavn af vores tyske, spanske og britiske robotkollegers viden og erfaring, siger centerchef og projektkoordinator Kurt Nielsen fra Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi, der ligger i Odense.

Han henviser til undersøgelser, som dokumenterer, at virksomheder, der investerer tid i udvikling og internationalt samarbejde, har et større overskud end andre virksomheder.

ROBOTT-NET er finansieret med 7,5 mio. Euro af EU gennem Horizon 2020, EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Siri Raahede Bentzen fra Det Syddanske EU-Kontor har bistået Teknologisk Institut med rådgivning i ansøgningsfasen af projektet.

-  Vi har været rigtig glade for den hjælp og sparring i ansøgningsfasen, som vi har fået af Siri. Det er godt at få et par eksterne øjne på en ansøgningsproces som vores, der har krævet meget arbejde og mange gennemskrivninger, fortæller Kurt Nielsen.

 

 

Store forventninger fra Europa
EU har store forventninger til det nye initiativ, der skal styrke robotteknologiudviklingen og konkurrenceevnen for den europæiske fremstillingsindustri.

- Denne hjælp handler dog ikke udelukkende om teknologiudvikling – men også om at udvikle et forretningsgrundlag, formidle kontakt til relevante investorer osv. Vi skal hele vejen rundt, så vi kan forbedre produktionen, bring e nye idéer til markedet og øge konkurrenceevnen, siger projektleder Milad Geravand fra det tyske institut Fraunhofer.

Konkret får 64 udvalgte virksomheder tilbudt en voucher på ca. 400 timers konsulentbistand.  Af de 64 virksomheder vil otte senere blive udvalgt til at få videre udviklingsstøtte til en værdi af mere end €150.000 plus 3.500 konsulenttimer fra de fire partnere.

- Alle med en konkret idé, udfordring eller udviklingsprojekt relateret til industriel robotteknologi eller servicerobotter kan søge om støtte i ROBOTT-NET. Store fremstillingsvirksomheder, garage-startups og alle imellem er kvalificeret, siger centerchef Kurt Nielsen fra Teknologisk Institut, der satser på, at projektet vil udklække en række nye, spændende robotprodukter til markedet.

ROBOTT-NET består af Teknologisk Institut fra Danmark, Fraunhofer IPA fra Tyskland, Tecnalia fra Spanien og MTC fra Storbritannien.