29-09-2015

Nyt EU-projekt til Dansk Fagcenter for Biogas

Dansk Fagcenter for Biogas skal være med til at fremtidssikre udviklingen af biogas i Europa. EU støtter projektet med samlet 15 mio. kr. Heraf omkring 1,5 mio. kr. til Dansk Fagcenter for Biogas.

I samarbejde med projektets partnere fra 10 forskellige EU-lande skal Dansk Fagcenter for Biogas fremme udviklingen af biogassektoren og dermed bidrage til at indfri EU’s 2020-mål på klimaområdet.

Konkret handler projektet om at øge kompetenceniveauet i sektoren igennem uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere, driftsledere og bestyrelser. Desuden skal projektet sikre koordineringen mellem aktørerne i biogassektoren og offentlige myndigheder samt yde support til fremtidige biogasanlæg:

- EU har fokus på de samme indsatsområder som os, når det handler om at fremme biogasproduktionen, og projektet ligger i fin forlængelse af formålet og visionen for Dansk Fagcenter for Biogas. Jeg glæder mig over, at disse midler vil kunne give os arbejdsro til at cementere fagcentrets position i den danske biogasbranche i de næste par år, fortæller Jacob Lorenzen, der er leder af Dansk Fagcenter for Biogas.

I projektudviklingen har Det Syddanske EU-Kontor bistået med kontakt til EU-Kommissionen for at afklare spørgsmål vedrørende projektindkaldelsen samt sparring med konsortiet om selve ansøgningen.

Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles hjælper også gerne dig på vej med EU-projekter. Har du en projektide inden for energiområdet, så kontakt Thomas Jensen eller Cathrine Holm Frandsen.