31-08-2015

Nyt EU-projekt styrker hjemmehjælpere

UC Lillebælt har sammen med flere europæiske partnere fået godkendt en ansøgning om et EU-projekt, der skal skabe kompetenceløft i plejesektoren.

Projektet, ALTAS (Assisted Living Training and Skills) har til formål at implementere og udbrede forbedringer inden for omsorgs- og plejesektoren, der skal hjælpe med at give den voksende andel ældre en større grad af selvstændighed og uafhængighed.

Her spiller medarbejderne i plejesektoren en afgørende rolle. Tankegangen om mere selvstændighed og uafhængighed i dagligdagen hos de ældre skal styrkes i uddannelsen af plejepersonalet, og det kommer UC Lillebælt til at arbejde med, forklarer projektleder Kim Koldby:

  • Intentionen med projektet er, at der skal udarbejdes en tværeuropæisk analyse- og kompetencemodel, der skal tilpasses til de enkelte deltagerlande. En grundlæggende fælles uddannelsestankegang, hvor der tages højde for forskellige nationale tankegange.

UC Lillebælts rolle i projektet er at udvikle pensum/uddannelsesprogram, der kan blive brugt i uddannelsen af social- og sundhedspersonale og fagfolk inden for sundheds- og plejesektoren.

Kontakt gennem Bruxelles-netværk

EU-konsulent Allan Nordby Ottesen fra Det Syddanske EU-Kontor har formidlet kontakten mellem University College Lillebælt og Liverpool Clinical Commissioning Group, der er initiativtager og projektleder på projektet. Kontakterne er blandt andet foregået gennem det Bruxelles-baserede CORAL-netværk, hvor Det Syddanske EU-Kontor deltager:  

  • Noget af det interessante ved deltagelsen i projektsamarbejdet på tværs af deltagerlandene er, at der er så mange forskellige tankegange og læringsmetoder. Man lærer af hinanden og bliver inspireret og får en ny forståelse for de rammer og vilkår der er i de andre EU-lande, påpeger Kim Koldby.

Projektet har opstart den 1. september. Det første kick-off møde i Liverpool er endnu ikke fastlagt, da parterne først skal justere arbejdspakkerne og budgetterne.