14-03-2016

Nyt EU-projekt hjælper udsatte grupper

Mange landdistrikter og udkantsområder oplever tilbagegang, og det sætter pres på udsatte grupper i samfundet. Professionshøjskolen UC SYD skal være med til at efteruddanne kommunale medarbejdere, så de kan hjælpe de udsatte grupper bedst muligt. Målet er, at flere kommuner skal afprøve de nye arbejdsmetoder.

Udsatte grupper som enlige mødre, flygtninge og svage ældre har det svært, og det bliver ikke nemmere, hvis man bor i et område præget af befolkningstilbagegang og nedskæringer i den offentlige service.

Det er imidlertid muligt at udvikle og forbedre indsatsen over for de udsatte grupper i landområderne. Det kan blandt andet ske ved at inddrage dem mere i beslutningsprocesser og fokusere på deres styrker, så de oplever en bedre service og får mulighed for at udnytte deres potentiale. For at nå det mål, er det vigtigt med efteruddannelse af kommunale medarbejdere, hvilket er kernen i Interreg-projektet SEMPRE, et EU-projekt der omfatter flere lande i Østersøregionen.

SEMPRE retter sig mod offentlig service, men også arbejdet i frivillige organisationer og de såkaldte socialøkonomiske virksomheder, der skaber arbejdspladser for folk på kanten af arbejdsmarkedet. Kolding Kommune er en af de kommuner, der i flere år gjort en indsats for at skabe flere socialøkonomiske virksomheder og deltager derfor også i projektet.

Empowerment-metoder
Som en del af projektet skal UC SYD udvikle et undervisningsforløb i empowerment­-metoder, der fokuserer på udsatte gruppers egne evner og kompetencer i forhold til arbejde, privatliv og generelle samfundsforhold.

- Det er netop vores store styrke – at udvikle undervisningsforløb som er tilpasset behovet i kraft af den viden og ekspertise, som vores videncentre ligger inde med. I det her tilfælde, har vi også den store fordel at være en del af et grænseland, og på den måde er det ikke nyt for os at tænke uddannelse, som rammer bredere end blot det danske samfund, siger Jens Juulsgaard Larsen videreuddannelseschef ved UC SYD.

UC SYD har fået et EU-tilskud på 1,4 mio. kr. til projektet. EU-konsulent Henriette Hansen fra Det Syddanske EU-Kontor har været med til at få projektet op at stå og sikre bevillingen.

- Resultatet bliver forhåbentlig, at vi får en bedre service, og at landene lærer af hinanden i kraft af, at man gør tingene på forskellige måde, siger hun.

Projektet omhandler også en række mindre forsøg i landene i Østersøregionen i typiske landdistrikter. I Danmark vil bl.a. kommunerne Tønder, Varde og Kolding være samarbejdsparter.

- UC SYD skal i samspil med kommunerne finde relevante målgrupper og i fællesskab – med empowerment-briller, se på den service målgruppen gør brug af. Hensigten er at finde nye måder til at hjælpe borgere med at tage ansvar for eget liv og egen situation, siger Jens Juulsgaard Larsen.

SEMPRE involverer partnere fra Danmark, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen og Tyskland.