30-08-2017

Nyt Erasmus-projekt: Design skal ind i folkeskolen

I det nye EU-støttede projekt FUTE skal Designskolen i Kolding være med til at flette designtænkning ind i fremtidens folkeskoleundervisning. Det sker blandt andet med en dansk designmodel, som resten af Europa skal lære at bruge. 

Fra september 2017 skal Designskolen i Kolding udvikle nye efteruddannelsestilbud til lærere i folkeskolen. Gennem FUTE – Future Teaching, der et nyt EU-projekt, skal danske og europæiske folkeskolelærere anvende designtænkning som et nyt værktøj i den daglige undervisning.

Mikael Sorknæs er studie- og efteruddannelseschef på Designskolen. Han fortæller, at uddannelses- og forskningsinstitutionen har engageret sig i EU-projektet, fordi design og internationalt samarbejde ganske enkelt er en del af det DNA, som studerende, forskere, undervisere og andre møder i Kolding.

- Vi repræsenterer en praksisnær tilgang til arbejde med design. Og vi vil være internationale. Begge dele afspejler sig i vores overordnede vision, og man ser det også i vores miljø, der består af forskere, undervisere og studerende fra hele verden, forklarer Mikael Sorknæs og fortsætter,

- I FUTE er det målet, at vi skal lave et nyt efteruddannelsestilbud til folkeskolelærere, så flere anvender designtænkning i deres undervisning. Designmetoder handler ikke kun om æstetik, men kan fx være en måde at strukturere undervisningen på, og her mener vi, at vi med vores praktiske tilgang til design kan lave et spændende tilbud, som mange kan få glæde af – og som vi kan bygge op i samspil med vores europæiske partnere i FUTE, fortæller Mikael Sorknæs.

VIDEO: Hør Mikael Sorknæs fortælle om arbejdet med Future Teaching

 

Designskolen er ledende partner i projektet og skal blandt andet lave en international version af 6C-modellen, der er en designmetode, som folkeskolelærere kan anvende i deres undervisning.  

DOWNLOAD: Hent 6C-modellen

Lyst til læring
Målet med FUTE-projektet er på en gang at løfte elevernes lyst til at lære og samtidig gøre det sjovere for underviserne at gå på arbejde. Det fortæller Henriette Hansen, der er EU-konsulent ved Det Syddanske EU-Kontor. Hun har været med til at hjælpe Designskolen i Kolding og UC SYD – begge syddanske partnere i projektet – frem mod støtte til projektet, der har fået midler gennem EU-programmet Erasmus +.

- Projektet har europæisk værdi, da vi ser, at mange elever i Europa synes, at undervisningen på folkeskoleniveau er uinteressant. Det mener de, fordi at mange undervisere kommer til at anvende traditionelle undervisningsmetoder, som virker uinspirerede for eleverne, fortæller Henriette Hansen.

Ifølge hende skal FUTE-projektet gennem designtænkning både løfte elevernes engagement og undervisernes arbejdsglæde.

- Projektet skal være med til a fastholde elevernes interesse for at gå i skole, for at lære nyt og for at udvikle sig gennem inspirerende undervisning. Samtidig skal FUTE også øge arbejdsglæden blandt de undervisere, der efteruddanner sig til at arbejde med design som ny arbejdsmetode, slutter hun.  

VIDEO: Hør Henriette Hansen fortælle om FUTE – Future Teaching

Om projektet
FUTE begynder den 1. september og har Designskolen i Kolding som ledende partner. Efter det indledende partnermøde skal projektdeltagerne udarbejde en såkaldt needs analysis for hvert deltagende land, der kortlægger muligheder og behov for at implementere design i de enkelte landes folkeskoler.

Projektet er støttet gennem EU-programmet Erasmus +, der yder støtte til projekter med fokus på uddannelse, ungdom og idræt.