04-04-2016

Nye muligheder for bæredygtig byudvikling med URBACT III

Der er netop åbnet for en ny indkaldelse til EU’s URBACT III-program, der støtter europæiske byer i arbejdet med bæredygtig byudvikling. 

Indkaldelsen skal skabe implementeringsnetværk i europæiske byer, der ønsker at forbedre deres strategier og handleplaner indenfor feltet. Det kan bl.a. ske gennem øget samarbejde på tværs af administrative grænser. Helt konkret er indsatsområderne indenfor det samlede URBACT-program:

  • At styrke innovation, den teknologiske udvikling og forskning.
  • Understøtte skiftet mod lavere emission i alle sektorer
  • Beskytte miljøet og fremme energieffektiviteten
  • Fremme beskæftigelsen og arbejdernes fri bevægelighed
  • Fremme social inklusion og bekæmpe fattigdom

URBACT III-programmet vil bidrage til at skabe en mekanisme for vidensudveksling og læring, der skal bidrage til at europæiske byer bedre kan håndtere nye urbane emner i relation til de tre EU2020 prioriterer: smart, vedvarende og inkluderende vækst.

Vidensudvekslingen vil fungere gennem såkaldte implementeringsnetværk, hvori der vil være 7-9 europæiske byer i hvert netværk, der alle arbejder med de samme tematikker i en periode over tre år. Her vil byerne bl.a. dele erfaringer og skabe løsningsforslag på implementeringsproblematikker.

Praktisk information:
Indkaldelsen er rettet mod europæiske byer, der allerede har en integreret strategi eller handlingsplan for bæredygtig og urban udvikling som desuden er delvist økonomisk sikret. URBACT III inkluderer alle medlemslande samt Norge og Schweiz.

Der vil på baggrund af indsendte ansøgninger blive skabt 15 netværk. Indkaldelsen er åben og har deadline den 22. juni 2016 kl. 03.00

Du kan læse mere om URBACT (på dansk) her eller på urbact.eu