15-09-2015

Nye arbejdsprogrammer 2016-2017 under Horizon 2020 ligger klar

De nye arbejdsprogrammer for Horizon 2020 bliver nu offentliggjort. Syddanske aktører - private såvel som offentlige - kan få gavn af de mange finansieringsmuligheder. De første indkaldelser forventes at have ansøgningsfrist allerede til januar.

Arbejdsprogrammerne for 2016-2017 er delt op i tre kategorier: Excellent Science, Industrial Leadership og Societal Challenges. Det Syddanske EU-Kontor rådgiver om programmerne – særligt muligheder inden for energi, miljø og transport, sundhed og velfærdsinnovation samt muligheder for virksomheder og forskere - også inden for emner som ikke er nævnt her. Find dit område på listen nedenfor. 

Energi
Den igangværende etablering af den Europæiske Energi Union kræver øget energisikkerhed og tillid til et fuldt integreret europæisk energimarked. Med mere end 1 milliard euro dedikeret til at støtte energirelaterede forsknings- og innovationsaktiviteter i 2016-2017 er dette arbejdsprogram et centralt instrument til at gøre fremskridt i retning af en europæisk energipolitik Union. Helt konkret er der tale om innovativ finansiering til investeringer i energieffektivitet – det vil sige at gøre markedet for effektivt energi attraktivt for investorer.  

Dette arbejdsprogram giver danske aktører mulighed for støtte til følgende projekter:

 • Opfindelse af nye modeller og værktøjer til opvarmning og nedkøling
 • Projekter der engagerer forbrugere til at benytte vedvarende energi i samarbejde med offentlige myndigheder
 • Støtte til omkostningseffektiv renovation af bygninger
 • Projekter som bidrager til forøgelse af kapaciteten i gennemførelse af energieffektivitetsforanstaltninger i industrien og service

Kontakt: 

Sundhed
I forbindelse med de stigende sociale og sundhedsmæssige udfordringer i Europa er der pålagt et bredt fokus på udviklingen af denne sektor i de nye arbejdsprogrammer. Målet er, at forbedre helbredet og styrke den sociale velfærd i hele det europæiske samfund, baseret på en bredere anvendelse af et mere bæredygtigt og innovativt europæisk sundhedssystem. EU har desuden en målsætning om, at være førende global aktør indenfor sundhed, hvilket afspejles i de mange muligheder for støtte og finansiering til sundhedsprojekter samt udvikling af velfærdsteknologi. Et yderligere fokus i det nye sundhedsprogram er udviklingen i de europæiske demografiske forhold og udfordringen i den stigende befolkningsgruppe af ældre. Dette åbner op for muligheder for støtte til både offentlige og private aktører, til at udvikle metoder og værktøjer til aktiv aldring og brugervenlige teknologiske løsninger til aflastning af sundhedssektoren.

I sin helhed, giver sundhedsprogrammet muligheden for myndigheder og virksomheder, til at søge støtte til følgende:

 • Projekter og værktøjer til aktivering af ældre og sund aldring med henblik på mobilitet og livskvalitet
 • Udvikling af innovative produkter, metoder og koncepter til forbedringen af livskvalitet hos børn og unge, igennem blandt andet nye og inddragende uddannelsesmoduler, nytænkning af mentalterapeutiske løsninger og forbedring af social lighed
 • Udvikling og afprøvning af Innovativ velfærdsteknologi med fokus på bæredygtighed og brugervenlige løsninger af blandt andet telemedicin, patienthåndtering og selvhåndtering
 • Nye metoder til indsamling, håndtering samt anvendelse af større datamålinger indenfor sundhedssektoren

Miljø
Samfundet står over for en bred vifte af udfordringer i byerne, landdistrikter og naturområder. Dette gælder klimaændringer, uholdbar urbanisering, naturkatastrofer, trusler mod fødevaresikkerheden etc. Det er derfor nødvendigt med en klimaindsats, som kan sikre en robust samfundsøkonomi. Horizon2020 programmet har dedikeret 325 millioner til dette indsatsområde, og arbejder hen imod bedre udnyttelse af det europæiske potentiale, for at blive global markedsleder. Dette giver særligt SMV’er i Danmark god mulighed for at få i gang sat projekter med fokus på følgende:

 • Klima service projekter forbedrer modstandsdygtigheden over for klimaændringer.
 • Vandprojekter for særligt SMV’er
 • Udvikling af innovative tjenester til jordobservation (f.eks klima-tjenester og risiko- og nødhjælp management services).
 • Udnytte det fulde potentiale af kulturarven som en produktion snarere end en omkostning faktor og en strategisk ressource for et bæredygtigt Europa

Kontakt:

Transport
Under dette indsatsområder er formålet er at opbygge/udvikle et transportsystem, der er modstandsdygtigt, ressourceeffektivt og velkørende under hensyn til borgerne, økonomien og samfundet. Der ligges vægt på projekter omhandlende:

 • Alternative energikilder, letvægtsmaterialer, nye transportkoncepter bl.a. automatisering af nye specialiserede skibstyper
 • Sikkerhed i luften ved uheld, maritim transport, bedre infrastruktur
 • ICT infrastruktur, der understøtter automatisering
 • Udvikling og afprøvning af automatpiloter i biler
 • Vejinfrastruktur, der understøtter automatisering
 • Lastbiler på alternativt brændstof
 • Udvikling af teknologi til lavt udledende motorer
 • Optimerting af hybrid/el til både let og tung transport
 • Næste generation af drivetrains i el-køretøjer
 • Brugerorienteret/-designet el-komponenter i elbiler

Kontakt:

Virksomheder
Der er muligheder for mange typer af virksomheder på tværs af brancher. Også virksomheder, som arbejder inden for andre områder end de ovennævnte. Det vigtigste er, at virksomheden arbejder med produkter, processer eller serviceydelser, som har nyhedsværdi på det internationale marked. Vi hjælper gerne med at matche projektet med EU programmerne.

Relevante programmer er eksempelvis SMV Instrumentet eller Fast Track to Innovation, hvor virksomheder kan søge om tilskud til at komme over ’dødens gab’ fra prototype til demonstreret markedsklart produkt.

Virksomheder kan desuden indgå som partnere i europæiske projekter, som arbejder med et relevant emne – det kan være at virksomheden bidrager med teknologi eller afprøver andres teknologi i løbet af projektet.

Kontakt:

Forskere
Forskere kan søge om EU-støtte til forskningsprojekter inden for en lang række emner. De vigtigste er:

Excellent Science

 • European Research Council (ERC)
 • Future and Emerging Technologies (FET)
 • Marie-Sklodowska-Curie Actions

Industrial Leadership

 • Information and Communication Technologies
 • Nanotechnologies
 • Advanced materials
 • Biotechnology
 • Advanced manufacturing and processing
 • Space

Societal Challenges

 • Health, demographic change and wellbeing
 • Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy
 • Secure, clean and efficient energy
 • Smart, green and integrated transport
 • Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
 • Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies
 • Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens

Kontakt:

Error loading MacroEngine script (file: Medarbejderinfo.cshtml)

Læs mere
Arbejdsprogrammerne er endnu ikke formelt godkendt af Europa-Kommissionen. Det forventes i oktober. Herefter offentliggøres de enkelte indkaldelser under programmerne på EU’s Participant Portal.

Læs mere om Horizon2020’s arbejdsprogrammer her

Kommissionen har offentliggjort udkast til arbejdsprogrammerne her

Kommissionen afholder informationsdage i Bruxelles om de nye arbejdsprogrammer. Find datoerne her.