31-08-2015

Ny mulighed for lån til miljø og klimaprojekter

The Natural Capital Financial Facility (NCFF) er et finansielt instrument iværksat af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) i samarbejde med Kommissionen.

Initiativet forventes at give lån til og investere i projekter omhandlende miljø og klima, særligt med fokus på bæredygtighed og tilpasning til klimaændringerne. 

NCFF spiller sammen med LIFE, der er EU’s tilskudsordning på miljø- og klimaområdet. NCFF skal hjælpe med finansiering til projekter, som kan vise, at miljø- og klimaprojekter sagtens kan genere indtægter og mindske omkostningerne for investorerne. Samtidig med projekterne lever op til målet om en bæredygtig samfundsøkonomi.

Hvor meget?

Finansieringen af NCFF udgør 100-125 millioner euro og forventes at dække 9-12 projekter i perioden 2015-2017. Investeringerne dækker op til 75 % af totalomkostninger og bliver fordelt på tværs af medlemsstaterne.

Hvilke projekter?

Der ydes finansiering inden for fire projektkategorier.

1. Payment for Ecosystems Services

2. Green Infrastucture

3. Innovative pro-biodiversity and adaptation investments

4. Biodiversity offsets

Den finansielle sektors rolle i NCFF

1. De finansielle institutioner vil have en afgørende rolle for investeringerne, eftersom NCFF programmet kun finansierer projekterne med 75 %. Dette giver institutionerne mulighed for at vælge hvor disse investeringer skal foretages.  

2. Finansielle institutioner har mulighed for at ansøge om lån hos EIB til gennemførelse af støtteberettigede projekter under NCFF. Der er tale om lån på 5-15 millioner euro over en periode på 15 år med mulighed for forlængelse.

3. NCFF giver også mulighed for at investerer i egenkapitalsfonde. I praksis foregår det ved, at en fondsmanager sender NFCC en forespørgsel om at deltage i deres fond. Hvis EIB godkender forespørgslen, vil NCFF ligestilles med andre bidrag og kunne yde et bidrag på maksimalt 33 % af projektets samlede omkostninger. Kriteriet for at få tildelt denne finansiering er, at det pågældende projekt imødekommer mindst 60 % af NFCC’s krav.

 

Læs mere om lånemulighederne her: http://www.eib.org/products/lending/intermediated/index.htm

Læs mere om kriterierne og ansøgningsprocessen her: http://www.eib.org/ncff