08-11-2016

Ny runde af indkaldelser til Erasmus+ programmet 2017

Erasmus+ er EU’s program for områderne uddannelse, ungdomsaktiviteter og sport. Erasmus + støtter mobilitet og strategiske partnerskaber og i 2017 er der afsat mere en 25 millioner euro til danske aktører.

 

Uddannelse gennem hele livet, ungdomsaktiviteter, og sport er områder der kan yde et vigtigt bidrag til at tackle nogle af de socioøkonomiske udfordringer, som Europa står overfor. Disse er vigtige for at Europa kan når de strategiske målsætninger der er sat for vækst, beskæftigelse, lighed og social integration.

For mange unge forlader skolen for tidligt og løber en høj risiko for at blive arbejdsløse. Risikoen for arbejdsløshed truer også mange voksne med få kvalifikationer, herunder specielt flygtninge og indvandrere, der mangler centrale evner for at komme ind på arbejdsmarked. Teknologier ændrer konstant den måde, hvorpå samfundet fungerer. For at virksomheder og borgere kan følge med, er det derfor vigtigt, at virksomhederne bliver mere konkurrencedygtige gennem opbygning af talent, både fra nyuddannede og gennem opkvalificering af medarbejdere.

Disse er blot nogle af de overvejelser der ligger til grund for etableringen af Erasmus+ programmet, hvor mere end 25 millioner euro er afsat til danske ansøgere, der søger om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2017. 

Erasmus+ programmet er nu kommet med den 4. indkaldelse, som er delt op i fem indsatsområder:

 1. Mobilitetsaktiviteter for studerende og undervisere
 2. Samarbejde om innovation og udveksling af god praksis
 3. Politikudvikling inden for uddannelse
 4. Jean Monnet aktiviteter, som har fokus på EU-relevant undervisning og forskning i videregående uddannelse
 5. Idrætsområdet

I denne artikel fokuseres der særligt på indsatsområde 2 og 5, idet det primært er inden for disse områder, det Syddanske EU-Kontor yder assistance og rådgivning.

Samarbejde om innovation og udveksling af god praksis
Inden for dette indsatsområde er hovedformålet med programmet at udvikle, overføre og implementere innovative praksisser på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau, og det er muligt at udvikle fem former for EU-projekter:

 1. Strategiske partnerskaber, som er de traditionelle udviklings- og innovationsprojekter, der kan fokusere på områder fra førskoleundervisning til aktiviteter på seniorområdet
 2. Videns-alliancer, som har særligt fokus på samarbejde mellem videregående uddannelser og erhvervslivet, med henblik på at udvikle og implementere de uddannelsestilbud, som der er brug for i virksomhederne i fremtiden
 3. Sektoralliancer, som har særligt fokus på erhvervsuddannelsesområdet og skal have et stærkt politisk og strukturelt fokus.
 4. Kompetenceopbygning inden for videregående uddannelser, der har fokus på samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner i EU og EU’s nabolande, såsom Ukraine og Balkanlandene
 5. IT platforme, som skaber digitale rum og databaser for gode læringsmetoder, samt andre digitale services for lærer og elever på alle uddannelsesniveauer

Idrætsområdet
Inden for dette indsatsområde er der mulighed for at søge midler til følgende aktiviteter:

 1. Samarbejdsprojekter, der f.eks. kan omhandle match-fixing, social inklusion, frivillighed samt uddannelse og oplysning om f.eks. doping
 2. Støtte til særlige non-profit sportsbegivenheder

Gode erfaringer fra Region Syddanmark

University College Lillebælt har gode erfaringer med Erasmus+ programmet, og er i øjeblikket i gang med at implementerer et projekt, som de fik støtte til i 2016.

Projektet omhandler uddannelse i samskabelse, hvor offentlige ansatte skal lære hvordan man inddrager andre grupper af samfundet i den offentlige service.

I samarbejde med Lyon Universitet i Frankrig, Minho Universitet i Portugal og Coventry Universitet i Storbritannien, skal University College Lillebælt udvikle undervisningsmetoder om samskabelse, og teste dette blandt medarbejdere i den offentlige sektor i alle fire lande.

Vigtige datoer i 2017
Indkaldelsesfristerne ligger løbende igennem 2017, hvoraf de første har deadline den 2. februar. Her er det vigtigt at notere sig at strategiske partnerskaber skal søges nationalt i Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvorimod de fire andre aktioner skal søges centralt igennem EU-Kommissionen.

Du kan læse mere om de forskellige indsatsområder samt deadlines her.