24-05-2016

NIMS: Sammen om Syddanmark

Design og samskabelse kan gå hånd i hånd, når der skal udvikles offentlig service i syddanske kommuner – og når kommunerne engagerer sig i europæiske projekter. Den pointe blev præsenteret ved et tværkommunalt møde i NIMS netværket i denne uge. 

De 22 kommuner i Region Syddanmark indgår i NIMS netværket, der er etableret for at fremme videndeling om internationalt samarbejde. 22 repræsentanter fra netværket var mandag i denne uge samlet til et møde hos Designskolen i Kolding. Dagen handlede om erfaringer fra processer omkring samskabelse og design, hvor borgere og offentlige aktører tager fælles ansvar for at udvikle den danske og europæiske velfærd. 

NIMS-mødet blev indledt med et oplæg fra Elsebeth Gerner Nielsen, der er rektor for Designskolen. Hun fortalte bl.a. om Designskolens samarbejde med andre aktører i Kolding om at få internationale studerende til byen – og om REDO, en international konference, der i 2017 stiller skarpt på samspillet mellem designuddannelse, -praksis og -forskning og felternes samfundsmæssige effekt.

Om at gentænke værdikæden
Programmet for NIMS-mødet bød også på et oplæg ved UC Lillebælt, der stod for en begrebsafklaring af samskabelse. Herefter fortalte Lykke Kjær, der er leder af LAB for Bæredygtighed på Designskolen Kolding, om, Designskolens samarbejde med lokale virksomheder i Kolding, og om hvordan Designskolen har fået flere virksomheder til at gentænke hele deres værdikæde i dialog med deres slutbrugere.

Samskabelse i EU-projekter
Samskabelse er også en metode, der bliver anvendt i EU-projekter. Henriette Hansen fra Det Syddanske EU-Kontor fortalte på NIMS-mødet om, hvilke projekter der allerede er sat i søen – og hvordan man kan anvende samskabelse som metode og / eller fagligt emne i EU-projekter.

”Der er mange muligheder for at arbejde med design og samskabelse i EU projekter. Det som er vigtigt er, at man tager udgangspunkt i de nære problemstillinger; altså hvor der er et konkrete behov kommune. Find derefter udfordringer, som er tæt på den enkelte borger og hvor det giver mening at udvikle sammen – og sørg for at skabe engagement for projektet internt i organisationen, blandt borgerne og hos ledelsen i organisationen – det er et godt udgangspunkt for at få succes i en samskabelsesproces”, fortæller Henriette Hansen, og fortsætter,

”Når den indledende proces er på plads, så gælder det om at finde et EU-program, der passer til det, man gerne vil – og ikke omvendt. Der er masser af muligheder, fx i programmerne Horizon2020, Erasmus+ og Urbact III. Hvis et projekt går hjem, kan erfaringerne derfra bruges til at udvikle den enkelte organisation videre – og skal derfor ses som et indspark til innovations- og udviklingsprocesserne, snarere end som et kærkomment supplement til driften, slutter Henriette.

EVARS: EVARS er et projekt som der kan bygges videre på til at skabe et nyt projekt om samskabelse i kommunalt regi

Henriettes slides om mulighederne for at arbejde med samskabelse og design i EU-projekter

Næste NIMS-møde bliver afholdt i efteråret.