18-07-2017

Muldjord og meningsfulde handlinger fører til mental sundhed

Haveterapi, idræt i folkeskoler og en ABC var på programmet, da begrebet mental sundhed blev sat under lup på en workshop Bruxelles i juni. Her får du en introduktion til feltet fra flere af de danske og udenlandske aktører, der deltog.

Mental sundhed og velbefindende var titlen på en workshop, der den 29. juni samlede 50 europæiske aktører i Det Syddanske EU-Kontors hus i Bruxelles.

Workshoppen blev arrangeret af Det Syddanske EU-Kontor og innovations- og forskningsnetværket ERRIN. Arrangørerne havde inviteret en række danske og europæiske aktører til at komme og fortælle om arbejde og projekter, der på forskellig vis handler om begrebet mental sundhed.

Henriette Hansen, EU-konsulent i Det Syddanske EU-Kontor, fortæller:

På programmet var blandt andre Europa-Kommissionen, der bidrog med et oplæg om, at mental sundhed på tværs af befolkningsgrupper og lande i Europa er et emne, som kommissionen tager alvorligt – blandt andet ved at allokere flere midler til calls og projekter, der handler om mental sundhed.

Et af de projekter, som har fået støtte, er Mastermind-projektet. Mastermind handler om at forbedre behandlingen af depressionsramte gennem telemedicinske løsninger. 

Se Kim Mathiasen fra Region Syddanmark fortælle om projektet, der blev afsluttet i 2016:

ABC for Mental Sundhed
Fra Danmark deltog også Vibeke Koushede, seniorforsker ved Syddansk Universitet. Hun fortalte om sit arbejde med projektet ABC for mental sundhed, der som den første forskingsbaserede indsats indenfor mental sundhed retter sig mod hele befolkningen:

Se Vibeke Koushede fra Syddansk Universitet:

Haveterapi i Tjekkiet
Fra europæisk niveau deltog også Radka Svobodova fra den tjekkiske provins Mæhren. Hun fortalte om et EU-støttet projekt om mental sundhed, hvor man har anvendt haveterapi til at højne den mentale sundhed for ældre medborgere; blandt andet ved at anvende nyttehaver på plejehjem som et terapeutisk middel. Resultaterne fra projektet viser, at man kan reducere mængden af sovemedicin, hvis beboere på plejehjem arbejder og opholder sig mere i det grønne.

Artikel: Haveterapi hos Lipka

Af andre europæiske aktører deltog også Maria Nyman fra organisationen Mental Health Europe. Hun fortalte om sit arbejde, der først og fremmest handler om at sætte mental sundhed på den politiske dagsorden i Europa.

Se Maria Nyman, direktør i Mental Health Europe, fortælle om sit arbejde: 

Hvis du vil vide mere om, hvordan der bliver arbejdet med mental sundhed i Danmark og resten af Europa, så kontakt Henriette Hansen fra Det Syddanske EU-Kontor for nærmere: