13-09-2016

Mød vores tre nye praktikanter

Malene, Oscar og Heinrich har i de næste fem måneder skiftet forelæsninger, opgaveskrivning og pensum ud med et spændende og dynamisk praktikophold i EU's hovedstad

Fra 1. september 2016 til 31. januar 2017 skal praktikanterne på tværs af kontorets erhvervsteams indgå i den daglige drift og derigennem prøve kræfter med varetagelse af de syddanske interesser i EU.

Oscar Storgaard Bonfils (til højre på billedet) er tilknyttet teamet for sundhed og velfærd og vil samtidig arbejde med Syddansk Universitets interesser i EU. Med praktikopholdet ser Oscar frem til få en dybere indsigt i, hvilke muligheder lokale virksomheder, kommuner og borgere har for at få støtte fra EU. 

"EU kan ofte komme til at handle om storpolitik og komplicerede spørgsmål, hvor det er svært at se, hvad unionen kan gøre for dig og mig. En praktikplads ved Det Syddanske EU-Kontor er den perfekte mulighed for at kombinere et udlandsophold med praktisk erfaring samt at få en bedre forståelse for, hvad mulighederne i EU er," fortæller Oscar Storgaard Bonfils. 

Heinrich Berwald (til venstre på billedet) er tilknyttet teamet for erhverv og innovation. Med en uddannelsesmæssig baggrund fra statskundskab i København glæder Heinrich sig til at få praktisk erfaring med processerne i EU samt at få et større international netværk.

Malene Bang Lindholm er tilknyttet teamet for energi og transport og kommer også til at arbejde med kontorets interne og eksterne kommunikation. Malene læser internationale studier i Aarhus. Gennem praktikopholdet vil hun specialisere sin uddannelse ved at få erfaring med EU's støtteprogrammer, projekthåndtering og -implementering.

De tidligere praktikanter Trine, Amanda og Cecilie har hver især beskrevet  livet som praktikant hos Det Syddanske EU-Kontor og i Bruxelles. 

Tidligere praktikanter fortæller