08-12-2016

Mobility stations og mindre myldretid

30 procent af al biltrafik i centrum af Köln består af folk, der leder efter et sted at parkere. Løsninger på det problem var et ud af en række punkter på Polis-konferencen i Rotterdam i sidste uge. Det Syddanske EU-Kontor var med for at høre nyt om innovative transportløsninger fra hele Europa. 

Af Lars Berg Schovsbo, konsulent i Det Syddanske EU-Kontors team for energi og transport

Mobility stations og mobility as a service var blandt de løsningsforslag, der blev præsenteret, da jeg i de første par dage af december deltog i Polis-konferencen i Rotterdam. Polis er et europæisk netværk for europæiske byer og regioner, der samarbejder om nye og innovative transportløsninger, og konferencen viste, at der er masser af innovative transportprojekter i spil rundt om i Europa, som vi kan lære noget af i Danmark. Omvendt kan de andre også nå videre via de erfaringer, vi gør os i Danmark, bl.a. når det gælder en gammel traver som vores cykelkultur. I København udgøres 63 procent af al transport til skole og arbejde nu af cyklisme – i Bruxelles er det tal i 2016 3-5 procent.

Polis is a network of European cities and regions working together to develop innovative technologies and policies for local transport

Fra mine to dage i Rotterdam vil jeg især fremhæve Kölns arbejde med transport som noget, vi kan tage med videre til nye projektidéer i Danmark. Byen har bl.a. nedbragt trafikken i indre by markant ved at satse mere på delebilsordninger. 30 procent af al trafik i indre Köln udgøres af af folk, der forsøger at finde en p-plads. Det er et helt vanvittigt tal, og derfor forsøger byen sig nu med initiativer som privat p-udlejning, hvor private borgere via app’en Ampido kan leje deres p-pladser ud til pendlere. Det skæpper lidt til kassen for borgerne, der bor i byen, men som arbejder ude – og det gør en masse godt for luftforureningen i byen. Og folk kommer hurtigere til og fra arbejde.

Mobility stations
Köln har også etableret såkaldte mobility stations, hvor brugerne kan tilgå alle typer af transportformer, hvor man er fælles om at transportere sig i byen; det gælder busser og tog, men stationerne rummer også delebiler og bycykler. Det hele kan tilgås gennem det samme system – lidt som vi kender det fra rejsekortet i Danmark. De forskellige initiativer er alle offentligt funderede, og skal optimere folks transporttid og miljøet omkring dem, når de er på farten.

Fotos fra Polis 2016

Mobility happiness
En anden interessant erfaring fra Polis var byen Rotterdams arbejde med det, de har døbt mobility happiness – et tiltag der skal holde folk ude af rush hour. Initiativet minder måske lidt om det, man kender fra betalingsringe i andre europæiske byer, og konceptet går kort og godt ud på, at en bilist skal af med 3000 euro om året for at bruge sin bil indenfor de trafiktætte tidsrum. Kører man udenfor myldretid, koster det 600 euro om året. Resultatet er, at der nu er 5000 færre biler på gaderne om dagen i Rotterdam; dels fordi at folk lader bilen stå, men også fordi at flere vælger at bruge andre transportformer; cykler, delebiler, busser osv.

Det at man i stigende grad gør det nemt for brugerne at tilgå forskellige transportformer gik igen på Polis-konferencen. Mange taler om mobility as a service – altså det at man fx kan skifte mellem en bycykel, en bybus eller en delebil uden besvær med forskellige billetsystemer. Den tendens ser vi også flere steder i Danmark, og jeg er sikker på, at vi i stigende grad vil se et fokus på brugeroplevelsen, når vi taler transport. Gør man det nemt og bekvemt for folk at navigere mod kollektive transportformer, bliver incitamentet for at vælge andet end solokørsel i bilen til og fra arbejde også større. De erfaringer kan vi både bruge til noget i Danmark – og i resten af Europa.

Error loading MacroEngine script (file: Medarbejderinfo.cshtml)