07-11-2018

Middelfart i Flandern: Stærk ambition, god politisk opbakning, bæredygtig co-creation - og det overraskende…

Klimachef Morten Westergaard havde for nyligt de gode erfaringer fra Middelfart Kommunes arbejde med grøn omstilling med til Belgien, og til workshop med virksomheder og kommunale sammenslutninger hos klyngeorganisationen Flux50, der fremmer offentlig-private projekter og netværk for intelligent energi i Flandern.

På dagen var det dog samarbejdet mellem Middelfarts kommune og borgere - fra lokale arbejdsgruppers rolle i at lave nærvarmeanlæg i Føns, til energibesparelser i privathjem og uddannelser indenfor bæredygtighed - der overraskede mest.

“Jeg kunne fornemme at nogle af de ting jeg kunne sige, blandt andet hvordan vi griber 

borgerprojekter an - det kom helt bag på dem,” fortæller Morten Westergaard. “Og så var der andre steder hvor jeg kunne se at dér har vi meget at lære. Der var synergi.”

ESCO: Værdien i privat-offentlig forståelse

Middelfart er den første danske kommune til at afprøve et ESCO-partnerskab, der samler kunder og leverandører i energirenoveringsprojekter hvor tekniske løsninger sænker forbruget - og regningen betales gennem de opnåede energibesparelser. 

I det regi gav workshoppen værdifuld kommunikation med forskellige firmaer.

“Der var rigtigt rart at komme i et netværk med så mange private aktører der ikke er ude på bare at sælge, men nysgerrigt lytter til hvad myndigheder efterspørger rundt omkring i verden lige nu,” siger Morten Westergaard. 

 

 

“Vi ser om vi er på talefod: ‘Hvad går myndighederne efter, hvilke slags ydelser skal vi lave? Næste gang Middelfart kommune vil lave en ESCO, hvad er det så de vil have?’ Det bliver intelligent energimærkning, indendørsklima, smarte kvadratmeter, og at integrere højtydende bygninger i et nul-udledningssamfund.”

“Det er er professionelt netværk, med meget at bytte og mange erfaringer,” fortsætter Morten Westergaard. “Det vil være helt oplagt for Dansk Energi eller brancheforeningen Intelligent Energi at også tage ned og snakke med dem."

Invitation til borgmesteren

 

Workshoppen gav Morten Westergaard nogle gode kontaktoplysninger til videre arbejde med Middelfarts termonet og kold energiforsyning - og kastede yderligere en flot invitation af sig.

Til næste år er Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd Jensen er inviteret til at fortælle byer og kommuner i Flanderen om Danmarks grønne fremgang.

“Det passer lige præcist ind i byrådets dagsorden med mere samskabelse og bæredygtig byudvikling,” siger Morten Westergaard. “Vi regner med at den også giver noget mere videnudveksling, og forhåbentligt nogle konkrete projekter.”

Med EU-støtte og syddansk netværk i Bruxelles

Middelfart Kommune har fået tildelt EU-støtte på 2 millioner kroner som led i det europæiske projekt CO2mmunity - der netop har sat fokus på borger-initiative til fælles energiløsninger. 

Det Syddanske EU-Kontor (SDEO) bidrog med rådgivning til kommunens EU-ansøgningen - og kunne også hjælpe da Flux50 søgte et inspirationsindlæg om ESCO-modellen til deres klynge-event.

“Middelfart Kommune er meget aktiv både i forhold til grøn omstilling og i EU-projekter, og jeg har et tæt samarbejde med Morten Westergaard. Derfor var jeg ikke et sekund i tvivl: et ring til Middelfart, et til Flux50 - og så var Morten på plakaten,” siger SDEOs EU-konsulent Thomas Jensen.

---

Læs mere om EU-støtte til Middelfart her!

Og om Middelfarts grønne vækst her!