09-10-2017

Middelfart får EU-støtte på to millioner kroner til grøn omstilling

CO2mmunity. Middelfart Kommunes nye EU-projekt handler om fælles investeringer i vedvarende energi. Projektet involverer 15 europæiske partnere og trækker blandt andet på idéerne fra den danske andelsbevægelse. 

I Danmark har vi gode erfaringer med udvikling gennem små, fælles og frugtbare investeringer. Eksempler på det er andelsbevægelsens succes eller borgerlav, hvor en flok går sammen om at købe en fælles vindmølle eller et fjernvarmeanlæg.

Morten Westergaard er klimachef i Middelfart Kommune. Han er ankerperson på det nye EU-projekt CO2mmunity, der netop trækker på de danske erfaringer med små, borgerdrevne investeringer.

- Projektet handler om det, vi kalder CE og RENCOPS; Community Energy og Renewable Energy Cooperations. Det er stimulerende fællesskaber, der får privatpersoner eller andre interessenter til at investere i vedvarende energi sammen. Det kan fx være en gruppe af borgere, der bruger penge på et fælles jordvarmeanlæg eller en vindmølle. Det er den form for tiltag, vi skal udvikle i projektet, fortæller Morten Westergaard.

I Danmark er et aktuelt eksempel på det en række borgermøder, som Morten Westergaard er med til at arrangere. Under titlen Udskift dit oliefyr møder han – sammen med nabokommunerne til Middelfart på Jyllands-siden – borgere, der ønsker at høre mere om deres muligheder for at investere i grønne alternativer til den sorte energi.

- Når 50 privatpersoner går sammen om et jordvarmeanlæg eller om solceller, kan vi som kommune hjælpe dem med at købe billigere ind, så de sparer mellem 10-25 procent på deres varmeregning. Det er et ud af utallige bud på, hvordan RENCOPS og CE kan se ud i Danmark, fortæller Morten Westergaard og fortsætter:

- Blandt erhvervsvirksomheder og selskaber oplever vi en interesse i at gå sammen i RENCOPS. Helt konkret udvikler vi fremtidens varmeforsyning, som vi kalder Thermonet. Det er en sammenkobling af jordvarmeanlæg, hvor der også er dybe jordvarmeboringer. Det ville ikke kunne ske uden lokalt engagement, forklarer han.

Middelfart i rigtig retning
Det er ikke første gang at Middelfart Kommune får EU-støtte til arbejde med grøn omstilling. I 2016 fik kommunen 1½ mio. kroner til projektet INTENSSS-PA, der handler om en billigere, bedre og mere miljøvenlig energiplanlægning på tværs af hele kommunen.

Se video om jordvarme i Middelfart

 

Både i forbindelse med projektet fra 2016 og det aktuelle CO2mmunity-projekt har kommunen samarbejdet med Thomas Jensen fra Det Syddanske EU-Kontor. Han er EU-konsulent i kontoret i Bruxelles, der er en gratis service til syddanske aktører, der vil engagere sig i EU’s støtteprogrammer.

- Når det gælder energi-projekter, prøver jeg efter bedste evne at være syddanske kommuners og andre aktørers øjne, ører og stemme i Bruxelles. Jo mere jeg ved om, hvad de vil og kan derhjemme, desto mere målrettet kan jeg gå til værks i forhold til at finde EU-funding og opsnappe egnede projekt-idéer og partnere i mit netværk. Middelfart har succes med EU-projekter, fordi der er en klar og dedikeret vision for den grønne omstilling af energisystemet i kommunen, og fordi de vil og værdsætter europæisk samarbejde om at indfri denne vision, forklarer Thomas Jensen.

Den pointe er Morten Westergaard enig i.

- Vi har arbejdet med EU-projekter i ti år, og det vigtigste har været, at vores byråd har støttet op om indsatsen og visionen, som vi i sin tid kaldte Vi bygger broer for fremtiden. Vi har fået opbakning til at ville den grønne omstilling og netværkssamfundet, og det er hele udgangspunktet for at få succes i store EU-projekter med mange partnere, fortæller Morten Westergaard, der anbefaler andre at kontakte Det Syddanske EU-Kontor, hvis man har mod på at engagere sig i Europa.

- Vores samarbejde med kontoret i Bruxelles er guld værd. Uvurderlig. Det har skabt masser af muligheder for os i Middelfart, og det samme kan helt sikkert gøre sig gældende i andre kommuner, slutter han. 

Fakta om CO2mmunity

  • Projektet løber frem til 2020 og involverer 15 europæiske partnere, blandt andet fra Finland og Trekantområdet i Danmark
  • Projektet er støttet af Interreg Østersø-programmet, der har tildelt Middelfart Kommune 2 mio. kroner til projektet.

Kontakt

Morten Westergaard, klimachef i Middelfart Kommune:

morten.westergaard@middelfart.dk / + 45 88 88 47 95

Thomas Jensen, EU-konsulent i Det Syddanske EU-Kontor: