20-06-2016

Matchmaking om droner i Odense

Fra den 1-3. juni var der droner i luften (og på programmet), da Nordeuropas største konference om ubemandede luftfartøjer blev afholdt i Odense. Nordic UAS Event samlede de skarpeste hjerner indenfor feltet til dage med demonstrationer, oplæg og et matchmaking-arrangement, som Det Syddanske EU-Kontor og Enterprise Europe Network stod bag.

Error loading MacroEngine script (file: Medarbejderinfo.cshtml)

I de første dage af juni måned var de vigtigste aktører indenfor droneteknologien samlet til Nordic UAS Event i Odense. Her mødtes virksomheder, forskere og andre med interesse for droner til en stor konference, der bl.a. bestod af en stor messe, mere end 50 oplæg og den første udgave af Nordic Drone Games, der i rammerne af H.C. Andersen Airport præsenterede de allerbedste og nyeste idéer indenfor ny udvikling af droneteknologi.

Det Syddanske EU-Kontor arrangerede i forbindelse med årets UAS Event en machmaking session, hvor gæster kunne møde andre virksomheder, forskere eller forhandlere af droner og ny teknologi.

IBM var en af de virksomheder, der havde valgt at deltage i årets matchmaking, og ifølge Peter Byrn, der arbejder med forretningsudvikling og big data i IBM, var arrangementet en god lejlighed til at møde andre spillere på markedet.

- ”Jeg fik både talt med vores konkurrenter om, hvor de er rent udviklingsmæssigt i øjeblikket – og jeg fik også flere kontakter, der kan bruges internt i IBM med hjem. Ikke alle af dem, jeg talte med, lå direkte indenfor mit eget felt, men en del kan sagtens være relevante for mine kolleger,” fortæller Peter Byrn, der deltog for at møde andre virksomheder, der prioriterer droneteknologien i en bred forstand.

Nathalie Godthaab er EU-konsulent i Det Syddanske EU-Kontor, hvor hun arbejder med business-netværket Enterprise Europe Network. Hun var en af arrangørerne bag årets matchmaking, og ifølge hende er der et stort potentiale i at samle virksomheder, der arbejder med droneteknologi, fremover.

- ”Matchmakingen er en enkel og effektiv måde at få nye kontakter på. Virksomhederne har selv valgt på forhånd hvem de ønsker at mødes med og på dagen har de korte fastlagte møder af 20-minutter, hvor de kort kan præsentere sig og drøfte, om der er potentiale for samarbejde og et grundlag for yderligere dialog.

- ”Vi havde 25 deltagende virksomheder – og jeg vil mene, at der er et øget potentiale i formatet, da droneteknologien ganske enkelt boomer i disse år. Derfor vil der opstå flere og større virksomheder – og et øget behov for viden i de eksisterende – og der vil der også fremover være behov for at dele erfaringer og idéer på tværs af branchen,” slutter hun.

Følg Nathalie på Twitter

Læs mere om Enterprise Europe Network