03-03-2016

Local Renewables Conference, Freiburg & Basel 2016

Freiburg og Basel inviterer i samarbejde med Local Governments for Sustainability (ICLEI), med støtte fra Covenant of Mayors, til konference om bæredygtig energi og smarte teknologier


Den globale efterspørgsel for energi er sat til at stige med 40 % inden 2030. Det er derfor essentielt at finde nye og innovative måder at tænke bæredygtig og sikker energi, der samtidig også sikrer og forbedre de europæiske borgeres levestandard. EU Energi Unionen anser i den forbindelse de europæiske byer og regioner som en nøgleaktør til at overkomme disse udfordringer. Smarte teknologier bliver i stigende grad anset som et passende og effektivt værktøj til at løse de forestående globale problematikker på energi- og klimaområdet, samt til at nå EU's målsætninger.

Konferencen vil adressere temaer og spørgsmål som; hvad er mulighederne og begrænsningerne ved disse teknologier? Hvordan kan disse hjælpe til at sikre energieffektivitet og øget livskvalitet? Og sidst men ikke mindst, hvilken rolle kan et engageret europæisk civilsamfund spille?

Konferencen vil forsøge at besvare disse spørgsmål ved at bringe en bred vifte af aktører sammen, herunder ledende og lærende byer på Smart Cities området, politiske aktører fra EU og nationale instanser samt forsknings- og finansieringsinstitutter. Målet er at vise gode og innovative eksempler fra den virkelige verden på, hvordan man i de europæiske byer og regioner kan nedsætte energiforbruget. Endvidere vil der være rig mulighed for at udvide sit netværk og møde andre byer og aktører, der arbejder med smarte teknologier. 

Praktisk information:
Konferencen bliver afholdt fra den 26. til 28. oktober i Freiburg, Tyskland. Læs mere om konferencen og Local Renewables