27-06-2017

Kultur: Dine projektmuligheder i EU

Der er flere muligheder for at få støtte til kulturprojekter i EU’s programmer. Læs her om programmerne Creative Europe, Erasmus+ og Europe for Citizens.

På tværs af de europæiske institutioner er der stadigt mere fokus på kultur som en vækstfaktor, der også er med til at skabe vækst og værdi i den europæiske økonomi. Tendenserne peger på, at kultur vil spille en større og bredere rolle i fremtidens EU.

Cathrine Holm Frandsen, EU-konsulent i Det Syddanske EU-kontor, fortæller, at kultur bl.a. er skrevet ind i EU’s nye globaliseringsstrategi, hvor EU-kommissær Federica Mogherini ser kultur som en vigtig del af det europæiske internationale diplomati.

- Kultur bliver set som en faktor, der kan være med til at knytte de mere fjerntliggende regioner til resten af EU’s medlemmer, og bl.a. være med til at skabe vækst i lokalmiljøet. Det giver flere spændende muligheder for, at kultur ikke blot bliver tænkt i traditionel forstand, men at vi også kan inddrage kultur i europæiske projekter som en metode eller en ny måde at se en problemstilling på, fortæller hun, og fortsætter:

- De europæiske programmer henvender sig derfor til et bredt felt af aktører som kommuner, biblioteker, fritidsforeninger, NGO’er, medieproducenter og virksomheder, der arbejder inden for den kulturelle sektor.

Den kreative sektor

Programmet Creative Europe henvender sig særligt til den kreative sektor via de to underprogrammer Culture og Media. Samlet set råder de over et budget på 1,46 milliarder € i perioden 2014-2020. 

- Igennem Creative Europe kan unge kunstnere søge om støtte til ting som udvikling af nye genrer indenfor fx performancekunst, der henvender sig til et helt nyt publikum. I mediesektoren støtter Creative Europe eksempelvis produktion af film, fortæller Cathrine Frandsen.  

Læs mere om Creative Europe

Hun forklarer, at det internationale, europæiske aspekt i begge underprogrammer spiller en væsentlig rolle:

- Biografer kan søge om støtte til at vise europæiske film og forlag kan søge om støtte til at oversætte litteratur. Det samme gælder for virksomheder, der arbejder med at tekste film og promovere dem i andre europæiske lande. Projekterne skal have et internationalt fokus, fordi det handler om at skabe forståelse for hinanden internt mellem EU’s medlemslande.

Identitet og erfaring

Sport er en vigtig del af kulturområdet, og via Erasmus+ kan organisationer søge om støtte til projekter, der skal promovere sportsgrene og fysisk aktivitet.

- Erasmus+ yder støtte til projekter, der har svaret på, hvordan man integrerer sport i hverdagen, forbedrer vilkårene i sportsverdenen, og hvordan man via sport kan integrere og skabe tolerance, fortæller Cathrine Holm Frandsen.

Dermed pointerer EU’s beslutningstagere også, at kultur kan bruges som løsningen på en række af fremtidens problemstillinger gennem en historisk og kulturel bevidsthed.

Læs om VIFIN’s internationale arbejde med Integration 

- Kommuner kan fx indgå i projekter med andre europæiske kommuner igennem programmet Europa for Borgerne, hvor de kan udveksle erfaringer og lære af hinanden ift. at styrke medborgerskab og engagement blandt indbyggerne på både lokalt og europæisk niveau, fortæller Cathrine Holm Frandsen

Europa for Borgerne tager de traditionelle Venskabsbyer et skidt videre og fremmer projektsamarbejdet mellem byer om en konkret fælles udfordring. Programmet støtter også projekter, der vil fremme den fælles erindring og historie.

- Det er her historien bag EU-samarbejdet for alvor bliver relevant. Det er ikke mere end 70 år siden EU lå i krig med hinanden – det må og skal vi ikke glemme, derfor giver Europa for Borgerne støtte til projekter, der fremmer den fælles erindring, slutter Cathrine Holm Frandsen.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte: