07-08-2017

Konsulent til kontoret i Bruxelles til at arbejde med kvalificeret arbejdskraft og uddannelse

Er du en energisk, dygtig og opsøgende projektudvikler og fundraiser med evnen til at skabe netværk og projektpartnerskaber? Kender du til fagfeltet omkring uddannelse, beskæftigelsesfremme og inklusion? Har du viden om EU og europæiske samarbejdsmuligheder på området? Befinder du dig godt i maskinrummet i en mindre organisation, hvor intern kommunikation og videndeling er vigtigt? Så er du måske vores nye kollega i Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles.

Der er tale om en nyoprettet stilling på Det Syddanske EU-Kontor, hvor du kommer til at være med til at styrke vores indsats på området Kvalificeret arbejdskraft og Uddannelse. Arbejdet handler om at hente ny viden, nye netværk og de rigtige EU-projektmuligheder til vores region – alt sammen i tæt samarbejde med syddanske aktører. Målene med stillingen bliver blandt andet at:

  • Understøtte syddanske svar på udfordringer med at sikre kvalificeret arbejdskraft til det syddanske arbejdsmarked
  • Understøtte den regionale erhvervsudvikling ved at bidrage til opbygningen af strategiske beskæftigelsespartnerskaber mellem virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner
  • Inspirere uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i Syddanmark
  • Styrke kapaciteten i syddanske uddannelsesinstitutioner til at indgå i EU-samarbejde

Dine centrale arbejdsopgaver handler om at:

  • Understøtte udviklingen af projekter og EU-samarbejde med syddansk deltagelse på området
  • Skabe og vedligeholde stærke netværk med samarbejdspartnere i Syddanmark og EU
  • Sikre synlighed for Syddanmark i Bruxelles og EU via en aktiv tilstedeværelse i Bruxelles og bidrag til afholdelse af events og arrangementer med deltagelse af syddanske stakeholders
  • Informere, rådgive og inspirere samarbejdspartnerne på området med udgangspunkt i mulighederne i EU og EU’s politikker på området
  • Kommunikere bredt og fokuseret til Syddanmark via historier på vores kommunikationsplatforme og i den regionale presse

Da der til dels er tale om opbygningen af et nyt indsatsområde på vores kontor, vil du i høj grad selv kunne være med til at forme din stilling og vælge vejen til at nå de overordnede mål.  

Din profil
Vi ønsker stillingen besat af en person med relevant videregående uddannelse på kandidatniveau, f.eks. inden for samfundsvidenskaberne. Det er en fordel, hvis du har erfaring med rådgivning og projektudvikling inden for uddannelse, beskæftigelsesfremme og inklusion på arbejdsmarkedet.

Du skal være en ambitiøs medarbejder, der kan arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt, og som er i stand til at udvikle og tage ejerskab over sine arbejdsområder. En udadvendt og opsøgende person, der er god til at opbygge og vedligeholde netværk i såvel Danmark som i Bruxelles og Europa og som kan projektudvikle på selv spæde idéer.

Bemærk, at det er en forudsætning for at varetage stillingen, at du er bosat i Bruxelles-området. Du må desuden forvente nogen rejseaktivitet, fortrinsvis til Syddanmark.

Din nye arbejdsplads
Det Syddanske EU-Kontor er en forening, der repræsenterer Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og Syddansk Universitet.

Vores hovedkontor ligger midt i EU-kvarteret i Bruxelles få skridt fra Europa-Kommissionen. Her får du din daglige gang sammen med 14 engagerede faste kolleger og praktikanter. Vi har det sjovt sammen i et spændende og hektisk internationalt miljø.

Udover et inspirerende arbejdsmiljø tilbyder vi en konkurrencedygtig løn, der forhandles individuelt i forhold til dine kvalifikationer, baggrund og erfaring.

Søg stillingen
Send din ansøgning samt cv og eventuelle andre relevante bilag senest onsdag den 13. september 2017 til: ansoegning@southdenmark.be

Samtaler forventes afholdt i Danmark i slutningen af uge 38.

Mere information
Vil du vide mere om stillingen, så kontakt direktør Rasmus Anker-Møller: