15-09-2015

Kom til videnbrunch om frivillighed, medborgerskab og dialog

Den 3. november inviterer UC Lillebælt til videnbrunch, hvor du kan blive klogere på, hvordan ældre frivillige borgere samarbejder med professionelle i kommunernes ældrepleje. Alle er velkomne!  

Friske, ældre frivillige borgere udgør en stor ressource, som kommunerne kan drage nytte af i ældreplejen.

UC Lillebælt, fire fynske kommuner og en gruppe ældre frivillige har de sidste par år arbejdet på at styrke samarbejdet mellem ældre borgere i civilsamfundet og kommunale beslutningstagere.

Det er sket i EU-projektet EVARS. Formålet har været at teste undervisningsmoduler, som klæder kommunerne og de ældre frivillige bedre på i forhold til at drage nytte af hinanden i ældresektoren.

Konklusionerne bliver præsenteret på en konference eller videnbrunch, som arrangørerne kalder det, den 3. november i Odense.

Her kan du også opleve direktør i Center for Borgerdialog, ph. d. stipendat Anne Torzen, fortælle om samskabelse – hvordan man sammen skaber noget bedre.

Arrangementet er gratis. Alle er velkomne. Tilmelding til sekretær Lene Rausner på lera1@ucl.dk. Deltagelse er efter først til mølle princippet.

Se programmet

 

For yderligere information, kontakt Charlotte Jørgensen på chjo@ucl.dk.  

Læs mere om EVARS.