22-05-2015

Kom på besøg i Bruxelles og bliv opdateret på dine støttemuligheder

Det Syddanske EU-Kontor tilbyder både offentlige og private syddanske aktører at komme til Bruxelles og blive opdateret på mulighederne i EU. I sidste uge lagde Syddansk Universitet vejen forbi.

Error loading MacroEngine script (file: Medarbejderinfo.cshtml)

I sidste uge var ledelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet på lynvisit i Bruxelles og havde en intensiv dag med EU Kommissionen og European Research Council. SDU Sund lagde vejen forbi for at høre om deres funding muligheder i EU. I løbet af en udbytterig dag blev fakultetsledelsen opdateret på:

  • EU's midler til samarbejdsprojekter inden for sundhed som har øremærket 55,7 mia. DKK til forskning og innovationsprojekter.
  • Mulighederne i European Research Council (ERC), hvis formål er - gennem store bevillinger - at fremme forskning af høj kvalitet i     Europa gennem EU’s konkurrenceudsatte midler på forskningsområdet.
  • EU funding som platform til internationalisering af forskningsgrupper igennem Marie Sklodowska-Curie programmet.
  •  Derudover fik fakultetet indsigt i, hvordan et af de universiteter i Europa, der klarer sig bedst i forhold til hjemtag af EU-midler, KU Leuven, understøtter deres forskere i forhold til EU-funding på sundhedsområdet.  

Og det tyder på SDU Sund’s studietur har været en succes.  Institutleder på instituttet for Idræt og Biomekanik, Jørgen Povlsen har fået større indblik i, hvordan SDU fremadrettet kan få større gavn af EU’s fundingmuligheder:

”Studieturen til Bruxelles gav et rigtig stort udbytte og spiller rigtig godt ind i vores internationaliserings strategi på Institut for Idræt og Biomekanik. Især mødet med ERC var rigtig spændende og bekræfter at det er en vej vi skal undersøge yderligere fremover. Derudover understregede studieturen nødvendigheden af tætte relationer med South Denmark European Office.” 

En studietur til Bruxelles kan dermed være en god mulighed for syddanske aktører til at styrke deres egen position i forhold til EU’s støttemuligheder.  

Kontakt Det Syddanske EU- Kontors konsulent inden for dit fagområde hvis din syddanske organisation planlægger en tur til Bruxelles og gerne vil vide mere om jeres muligheder i EU.