07-11-2017

Kolding får UNESCO-titlen Design City

I 2012 vedtog Kolding byråd en designstrategi - Vi designer livet - som siden er kommet til udtryk på en lang række forskellige områder i byen. Strategien har blandt andet medført en række EU-projekter, som har gjort byen til en europæisk aktør, hvilket den nye titel i høj grad understøtter.

I fem år har designprocesser præget tiltag i alt fra børnehaver til borgerservice til nybyggeri i Kolding. Designstrategien har tiltrukket nye virksomheder til byen samt flere EU-projekter, og nu bliver byen også den første i Skandinavien til at blive en del af UNESCO-netværket Creative Cities.

Europæiske designaktiviteter

Kolding har gennem de sidste år været meget aktive på europæisk plan inden for designområdet. De har blandt andet i flere år deltaget i EU Design Days i Bruxelles, som Det Syddanske EU-Kontor er medarrangør af. Her har de både har fået inspiration fra andre europæiske projekter og aktører, og afholdt oplæg og workshops omkring deres egne igangværende projekter. Senest deltog aktører fra Syddansk Universitet i Kolding i designdagene i september. Her afholdte de blandt andet en workshop omkring projektet Hospital at Home, der handler om løsninger til ældre borgere, som modtager pleje i eget hjem.

Også klyngen D2i, Design to innovate, som er placeret i Kolding, har været med til EU Design Days. Derudover deltog de også i årets European Week of Regions and Cities i Bruxelles, hvor de var med til at afholde en workshop og deltog i mange arrangementer for at samle inspiration og udbygge deres netværk.

D2i er en medlemsbaseret designklynge, som understøtter forretningsudvikling og vækst i virksomheder gennem design ved at kombinere forskning, forretning og designpraksis i alle tiltag, og de er en af de mange aktører, der har deltaget i processen om at gøre Kolding til en Design City.

Ledende partner i designprojekt

Designskolen Kolding er også en vigtig samarbejdspartner i udviklingen af byens designstrategi, og den har i høj grad været med til at sætte Kolding på det europæiske landkort ved tidligere på året at blive ledende partner på Erasmus-projektet FUTE, Future Teaching. Projektet handler om at få designtænkning ind i fremtidens folkeskoleundervisning ved at udvikle nye efteruddannelsestilbud til folkeskolelærere, som blandt andet bygger på designmodellen 6C

Designløsninger til fremtidens udfordringer er også noget, der er fokus på i EU, hvor flere og flere designprojekter bliver støttet. I år har blandet andet det syddanske projekt Børnenes Hovedstad fået tildelt EU-midler, som er et fælles projekt mellem Billund Kommune og LEGO Fonden om udformningen af metoder til læring gennem leg.

”Kolding er én af de kommuner, vi her på Det Syddanske EU-Kontor har indgået et nærmere samarbejde med, så denne flotte udnævnelse er bestemt noget, vi forventer, kan bidrage til at skaffe flere kvalificerede projektsamarbejdspartnere i fremtiden. Ligesom Vi designer livet-strategien danner udgangspunkt for vores fælles projektudvikling,” udtaler EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen.