13-04-2016

Kickstart til indledende arbejde med EU-programmer

Gennem ordningen EUopSTART kan danske virksomheder og forskningsinstitutioner i 2016 få støtte til opstarten af arbejdet med ansøgninger til EU’s Horizon2020-program. Den samlede pulje er på 19,7 mio. kr.

Danske virksomheder og forskningsinstitutioner kan få støtte til rejser, løn og konsulentydelser i forbindelse med EU-ansøgninger. Det sker gennem ordningen EUopSTART, der har til formål at intensivere den danske deltagelse i forskning og innovation på tværs af Europa. EUopSTART er en ordning under Styrelsen for Forskning og Innovation.

I 2016 kan midler fra EUopSTART søges løbende med tre cut off-datoer: 13. maj, 29. august og 31. oktober. Styrelsen for Forskning og Innovation vil efter hver cut off-dato gennemgå de indsendte ansøgninger. Konkret er det arbejdet med udarbejdelsen af ansøgninger, man kan få støtte til.

Oplagt mulighed for støtte
Ifølge Else Dyekjær Mejer, EU-konsulent i Det Syddanske EU-Kontor, er EUopSTART en oplagt mulighed for hurtig adgang til støtte for danske virksomheder og forskningsinstitutioner, der vil arbejde med EU-programmer.

- Med EUopSTART kan universiteter, SMV’er eller andre aktører få et kontant beløb til brug i det indledende arbejde i en ansøgningsproces. Det kan fx være en virksomhed, der ikke før har arbejdet med EU-programmer, og som derfor har brug for konsulentbistand. Her kan 50.000 kr. gøre en stor forskel i forhold til det endelige output, fortæller Else Dyekjær Mejer og fortsætter,

- EUopSTART kan med andre ord være med til at kickstarte en ansøgningsproces, der på sigt kan føre til mere – og som derved skaber vækst, værdi og innovation i Syddanmark, slutter hun.

Hvem kan søge?
Det er private virksomheder, universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og andre offentlige vidensinstitutioner, der kan søge. Klynger og erhvervskontorer har også mulighed for at søge om midler gennem EUopSTART.

EUopSTART yder støtte op til 50 procent af udgifterne i et projekt og tilskuddet til ekstern hjælp kan maksimalt udgøre 70 procent af det samlede tilskud.

Ansøgningssystemet E-gra

Det kan man søge om støtte til

Tilskuddets størrelse 
Aktører indenfor målgruppen af ansøgere kan få et tilskud på op til 50.000 kroner til at forberede en ansøgning – eller 75.000 kroner, hvis man påtager sig en koordinatorrolle i et konsortium. Ansøgere til SMV-instrumentet fase 2 eller Eurostars-programmet kan højst få et tilskud på 50.000 kroner. Det er ikke muligt at søge SMV-instrumentets fase 1 gennem EUopSTART.

Det Syddanske EU-Kontor yder rådgivning i forbindelse med EUopSTART – og svarer også gerne på spørgsmål omkring ordningen.